Thứ Tư, 17/4/2024
Công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự buổi lễ có đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo cơ quan, ban, ngành trung ương, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đồng chí tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Quang cảnh buổi lễ


Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã công bố Quyết định số 107-QĐNS/TW, ngày 1/6/2021, của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 27 đồng chí; Ban thường vụ Đảng ủy gồm 10 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy Công an Trung ương và toàn thể ngành Công an, trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm các khóa trước, có các hoạt động với nhiều điểm đổi mới, thành quả rõ rệt được nhân dân tin cậy, để lại dấu ấn tốt đẹp. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, sắp xếp lại tổ chức bộ máy có kết quả, hoạt động đối ngoại tích cực, góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ


Nhất trí với những đánh giá kết quả hoạt động và nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kinh nghiệm vừa qua là rất quý, sự phát triển biện chứng cũng trên cơ sở liên tục, muốn thế phải kế thừa cho tốt. Cái gì chưa tốt thì rút kinh nghiệm để khóa này làm tốt hơn, tích cực hơn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực, trong nước vừa có nhiều thuận lợi rất cơ bản, đồng thời phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương giữ mãi niềm vinh dự, trách nhiệm và sự tin cậy của nhân dân đối với lực lượng công an anh hùng, không được phép tụt hậu. Nhiệm vụ sẽ càng nặng nề, khó khăn hơn, thành tích đã đạt được lớn rồi sắp tới càng phải lớn hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trung tâm, số một. Với trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thực hiện theo sáu điều Bác Hồ dạy. Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Trung ương phải sát sao, sắc bén, kịp thời, nội bộ phải đoàn kết, thống nhất cao, ý thức tổ chức kỷ luật phải chặt chẽ; xây dựng lực lượng phải tinh, giỏi, lãnh đạo sắc bén, quyết liệt, tham mưu kịp thời, nắm tình hình chắc, không để bị động, bất ngờ, luôn luôn chủ động thế tiến công; phải nắm được thông tin, phải có mạng lưới nắm thông tin chính xác. Toàn thể hệ thống phải làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời, có giải pháp phù hợp; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong và ngoài lực lượng phải chặt chẽ. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt "quân phải tinh, tướng phải mạnh", có sức mạnh tổng hợp, đủ sức chiến thắng tất cả mọi tiêu cực, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang anh dũng, Công an nhân dân anh hùng thời đại Hồ Chí Minh.

Về công tác xây dựng đảng, tư tưởng chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần quan tâm xây dựng con người, xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức, cách thức, phương thức hoạt động phải đổi mới, cải tiến. Đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách, rèn luyện theo lời dạy của Bác Hồ và chủ trương của Đảng trong việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngay trong nội bộ.

"Cho nên phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần đoàn kết thống nhất cao, phối hợp giữa các đơn vị tốt. Đặc biệt, kịp thời phát hiện những âm mưu, thủ đoạn, sai lầm, khuyết điểm và phải kiên quyết đấu tranh", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, muốn giữ gìn trật tự, an ninh tốt, thì trước hết mình phải tốt, phải liêm chính, sạch sẽ, công bằng, văn minh, chính trực, dũng khí, mưu lược và đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết tốt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và quyết tâm cao, nhất định Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gương mẫu, phối hợp, đoàn kết, quyết tâm, ý chí, mưu lược, có cách làm và hiệu quả rõ rệt, sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công an Trung ương nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân cũng như kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Đại tướng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương cũng mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả của các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Sau Lễ công bố, Đảng ủy Công an Trung ương đã họp phiên thứ nhất để bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; thảo luận, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm 2021, chỉ đạo định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác./.

(tapchicongsan.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất