Thứ Hai, 15/7/2024
Tuyên bố chung Việt Nam - Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT NAM - LÀO

1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 28 đến ngày 29/6/2021.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; thăm và nói chuyện với cán bộ, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi thống nhất về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, Chiến lược hợp tác 10 năm giữa Việt Nam và Lào; đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nhà Lãnh đạo Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà mỗi Đảng, mỗi nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam và Lào tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng đất nước Việt Nam và Lào ngày càng giàu mạnh, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới, vững bước đi lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.

4. Hai bên khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, nhân tố bảo đảm sự tồn tại, phát triển của hai nước. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có trách nhiệm cùng nhau giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, dành ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. Hai bên nhấn mạnh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiếp tục kề vai sát cánh, ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Hai bên chân thành cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước ngày nay.

5. Hai bên nhất trí tiếp tục đưa quan hệ chính trị vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa; hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương của hai nước; duy trì các chuyến thăm, gặp gỡ giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước dưới nhiều hình thức; chủ động tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước; xây dựng một số công trình di tích lịch sử có ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam - Lào.

6. Hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các Hiệp định, Thỏa thuận giữa hai Chính phủ, các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Hai bên có các biện pháp cụ thể để thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế; bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư, tập trung triển khai các dự án trọng điểm; đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô giữa hai nước; có các chính sách ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo; triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng kim ngạch thương mại hai chiều.

Hai bên phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế-xã hội.

Hai bên tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đưa các nội dung Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục hai nước.

Hai bên tiếp tục thực hiện tốt Hiệp định về kiều dân, Hiệp định về lãnh sự, Hiệp định về lao động giữa hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam tại Lào và người Lào tại Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập phù hợp với quy định luật pháp của mỗi nước và thông lệ quốc tế.

7. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và nhất trí tăng cường hơn nữa trụ cột hợp tác về quốc phòng, an ninh, bảo đảm chỗ dựa vững chắc cho nhau nhằm đối phó với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh ở mỗi nước. Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Thực hiện có hiệu quả Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác về quốc phòng, an ninh; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền; Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, ngăn chặn và phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, vận chuyển, mua bán chất gây nghiện; tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào.

8. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin kịp thời, tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công, Tổ chức Thương mại thế giới, Diễn đàn hợp tác Á - Âu, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; tăng cường phối hợp với Campuchia thực hiện hiệu quả Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV); triển khai tích cực Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, phát triển, sử dụng bền vững có hiệu quả nguồn nước sông Mê Công và các tài nguyên liên quan bảo đảm hài hòa lợi ích của các nước trong lưu vực sông Mê Công.

Hai bên cùng phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Ủy hội sông Mê Công quốc tế và các cơ chế hợp tác liên quan khác; thúc đẩy tăng cường gắn kết các cơ chế hợp tác tiểu vùng với quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; khuyến khích các nước ASEAN và đối tác ngoài khu vực tích cực tham gia hỗ trợ và đầu tư tại tiểu vùng Mê Công trên các lĩnh vực quan trọng như kết nối hạ tầng, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Hai bên tái khẳng định sự nhất trí cao với các lập trường cơ bản của ASEAN về Biển Đông nêu trong Tuyên bố của ASEAN, trong đó có Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và Kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.

9. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030; Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào giai đoạn 2021-2023; Bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2021-2025; Bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào và một số hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

10. Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân; mời các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời, thời gian cụ thể của các chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

                                                          Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

(nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất