Thứ Ba, 5/3/2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương,
lãnh đạo Bộ Quốc phòng.


Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quân sự, quốc phòng sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021, do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, trình bày tại hội nghị cho biết, sáu tháng đầu năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp chặt chẽ các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ toàn quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp đỡ nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất phát huy tốt vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị; tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; có nhiều đổi mới nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực; triển khai chặt chẽ Kế hoạch đầu tư công và hoàn thành tổng điều tra kinh tế - xã hội, cơ sở hành chính năm 2021; quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng triển khai linh hoạt, có trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, hoạt động giao lưu, bảo vệ quản lý biên giới và quân y; triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan đạt hiệu quả tích cực...

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.


Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính  đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, chương trình cho hội nghị. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận dân chủ, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, bổ sung, hoàn thiện thêm đánh giá nhận định về phương hướng nhiệm vụ; cách tổ chức thảo luận khoa học, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2021, đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, Việt Nam thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã khái quát những diễn biến của tình hình thế giới và khu vực thời gian qua. Theo đó, những vấn đề như: xung đột vũ trang, chủ quyền lãnh thổ, tấn công mạng gia tăng; an ninh phi truyền thống đặt ra những thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế; kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi nhưng chưa bền vững; đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và vẫn là yếu tố tác động ảnh hưởng lớn đến tình hình thế giới và trong nước.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị, Thủ tướng cho rằng, về tổng thể đất nước ta vẫn đạt được những thành tựu khá nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả đó có sự đóng góp của Bộ Quốc phòng cũng như toàn bộ cán bộ chiến sĩ toàn quân; qua đó khơi dậy và thúc đẩy mạnh mẽ khát vọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.  Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý không được lơ là, mất cảnh giác, chủ quan về những thành quả đã đạt được.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, bối cảnh tình hình nêu trên đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc với cả thời cơ và thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, song lực lượng quân đội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo chuyển biến trên các mặt công tác.

Tại hội nghị, Thủ tướng quán triệt thêm một số quan điểm định hướng như: Quân đội cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức, chung lòng trong cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các phương thức lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng cũng đề nghị Quân đội tiếp tục chăm lo, gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với phân cấp, phân quyền, gắn kết chặt chẽ với kiểm tra, giám sát; vừa làm vừa rút kinh nghiệm những mô hình hay, cách làm tốt, khẩn trương nhân rộng; bổ sung vào lý luận, đường lối về quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc…

Thủ tướng nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nội dung để Quân đội quan tâm thực hiện trong thời gian tới, trong đó: Tích cực thể chế hóa, cụ thể hóa những điểm mới, nhất là nhận thức, tư duy mới về quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Chiến lược đã được phê duyệt và các chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong các hội nghị, buổi làm việc với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình và dự báo chiến lược, chủ động, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng...; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội.

Quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có sức cơ động và sức chiến đấu cao; cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ vị trí công tác cho từng chức danh, giảm đầu mối trung gian; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Quân đội tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và nhất là phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện chiến lược vaccine…

Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021. Theo đó, toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2026. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có việc chủ động, nhạy bén, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống; tiếp tục triển khai sâu rộng các nghị quyết, chiến lược, kết luận, đề án, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổng kết công tác giáo dục quốc phòng, an ninh giai đoạn 2015 - 2020; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, biển, đảo, biên giới, nội địa và các địa bàn trọng điểm; chủ động phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm - cứu nạn; tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao bảo đảm chất lượng, an toàn; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng, hoàn chỉnh chiến lược và các đề án về giáo dục, đào tạo.

Quân đội tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch kiểm tra giám sát của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn quân đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu;  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữ nghiêm kỷ luật Đảng; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Bộ Chính trị kiểm tra công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ…

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh Chương trình công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Quốc phòng sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

(nhandan.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất