Thứ Bảy, 13/4/2024
Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945

 

Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 1

Quần chúng hoan hô Việt Minh chiếm Bắc Bộ phủ, ngày 19/8/1945. (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)


Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Nguyên Giáp trên ô-tô trong ngày Độc lập, ngày 2/9/1945.
Ảnh: Võ An Ninh (Thuộc tài sản của Allision Thomas - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sưu tầm).


Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 3

Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. (Ảnh: TTXVN)


Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 4

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tề tựu về quảng trường Ba Đình trong sáng 2/9/1945.
(Ảnh: TTXVN)


Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 5

Phụ nữ thành thị và nông thôn trong lễ Độc lập. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 6

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập
tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2/9/1945. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)


Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. (Ảnh: TTXVN)


Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)


Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh: TTXVN)


Thời khắc lịch sử mùa thu năm 1945 ảnh 10

Chân dung Bác Hồ của ông Lê Ngọc, một thợ máy chữ tại Hà Nội. (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)


(nhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất