Thứ Sáu, 21/6/2024
Xây dựng hình mẫu thanh niên Quân đội tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của thanh niên Việt Nam

Đây là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại buổi gặp mặt 80 đại biểu ưu tú, đại diện cho 450 đại biểu thuộc các đơn vị trong Quân đội về dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027) chiều 11/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt 

Dự buổi gặp mặt, có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Tổng Cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư nhấn mạnh, để công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa trong thời gian tới, thanh niên quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, nhất là các Nghị quyết, Chỉ thị về thanh niên và công tác thanh niên Quân đội trong thời kỳ mới; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, qua đó xây dựng hình mẫu thanh niên Quân đội "Khát vọng đẹp - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm", thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

 
 Quang cảnh buổi gặp mặt.

 

Hai là, tổ chức tốt các phong trào thi đua hành động cách mạng, xung kích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của Quân đội; đồng thời ra sức rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực tiễn. Đẩy mạnh phong trào "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả,...

Ba là, tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, góp phần xây dựng Đảng trước một bước. Chủ động phòng ngừa, loại trừ những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", các tác động tiêu cực, nhất là những tệ nạn xã hội và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ tác động vào thanh niên.

Bốn là, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tăng cường quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đánh giá về những kết quả công tác 5 năm qua, Tổng Bí thư nêu rõ, thanh niên Quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là giáo dục và rèn luyện thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", có ý chí chiến đấu cao; thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp vụ; trong sáng về đạo đức và lối sống; mẫu mực về kỷ luật và tác phong chính quy của quân đội.

Theo Tổng Bí thư, các phong trào hành động cách mạng đạt nhiều kết quả cao, tạo động lực để tuổi trẻ toàn quân xung kích vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chính quy, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19...

Các tổ chức Đoàn được củng cố, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoạt động đúng chức năng, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội,….

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những kết quả đạt được của thanh niên Quân đội trong thời gian qua đã góp phần cùng với quân, dân cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên Quân đội dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tại buổi gặp, các đại biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư những kết quả của thanh niên Quân đội thời gian qua. Nổi bật là thanh niên Quân đội đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong huấn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm nghĩa vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.

Nhiều phong trào, mô hình mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị có sức lan tỏa trong công tác và cuộc sống. Điển hình là các phong trào: Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; các mô hình hiệu quả, như Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao; Giờ học kiểu mẫu; Tuần rèn luyện tác phong chính quy; Tự giác, tự quản, tự rèn; Điểm sáng văn hóa vùng biên; Con nuôi Biên phòng; Nâng bước em tới trường, v.v.

Hằng năm có 100% thanh niên Quân đội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hơn 85% hoàn thành khá, giỏi. Tuổi trẻ toàn quân đã triển khai 78.081 công trình, phần việc thanh niên; làm 650km đường giao thông nông thôn; có 2.723 công trình của 195 lượt đơn vị các cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo trong toàn quân.

Các cơ sở đoàn trong toàn quân đã bám sát phong trào thi đua quyết thắng, phát huy tốt truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”,...

(nhandan.vn)  

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất