Chủ Nhật, 14/4/2024
Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.


Trong những năm qua, kinh tế phường Điện Biên ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân trong phường ngày càng được cải thiện. Trên địa bàn phường không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo, nhân dân tích cực chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp với UBND phường triển khai các hoạt động với tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng như: thăm hỏi, tặng quà các cụ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, các cụ cao niên; tổ dân phố có người ốm đau được động viên quan tâm chia sẻ, bà con giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; tích cực phòng chống dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa trong toàn phường đạt 98%, 8/8 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa.

Bày tỏ vui mừng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư phường Điện Biên, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời với tư cách là một công dân sinh sống, làm việc trên địa bàn phường hơn 10 năm qua, Chủ tịch nước thân ái gửi tới đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp trong cả nước nói chung, của thành phố Hà Nội, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể nhân dân phường Điện Biên nói riêng, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh của mọi thành công. Đây cũng là giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong 19 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, từng gia đình và mọi người dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; đồng thời, là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị phường Điện Biên - một phường có vị trí hết sức đặc biệt, ở trung tâm chính trị của Thủ đô Hà Nội, luôn có nhiều sáng tạo, năng động và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch nước biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và công tác Mặt trận trên địa bàn phường Điện Biên và đánh giá cao khi năm nay, phường Điện Biên được quận Ba Đình lựa chọn xây dựng là phường điểm kỷ cương văn minh đô thị, đã thực hiện tốt việc xây dựng tổ dân phố văn minh đô thị; UBND phường kỷ cương, văn minh.

Mỗi người dân, từng hộ gia đình trong phường luôn nêu cao ý thức công dân, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương; cùng nhau đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch người Hà Nội và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Toàn phường luôn giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông; xây dựng tuyến phố văn minh đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận và đánh giá cao Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Mặt trận của Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, Chủ tịch nước mong muốn các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và tầng lớp nhân dân phường Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương. Trước hết, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Chủ tịch nước cũng mong muốn phường Điện Biên tiếp tục tham gia xây dựng đời sống văn hóa, sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của con người Hà Nội; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch”...

Cùng với đó, phường cần chủ động nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân để có ý kiến đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp giải quyết; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từng người dân, mỗi hộ gia đình được tham gia, bàn bạc và quyết định những vấn đề chung của cộng đồng.

Chủ tịch nước cũng lưu ý việc chú trọng chăm lo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, kịp thời hòa giải mọi mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, từng gia đình tích cực giáo dục người thân và con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội; tiếp tục quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách đối với gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng phát huy kết quả đạt được, với truyền thống đoàn kết và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, phường Điện Biên tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của quận Ba Đình và Thủ đô Hà Nội.

Tại Ngày hội, Chủ tịch nước đã tặng quà lãnh đạo phường và đại diện các hộ gia đình tiêu biểu của phường Điện Biên.

(nhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất