Chủ Nhật, 21/7/2024
Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch Nước
Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân

Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Nghị quyết số 83/2023/QH15 ngày 18.1.2023 tại Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội Khóa XV; Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo: Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Nước giữ quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch Nước mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, toàn thể cử tri và Nhân dân cả nước biết. 

(daibieunhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất