Thứ Sáu, 24/5/2024
EVNNPC kiểm tra tiến độ các dự án khởi công, đóng điện

 Toàn cảnh buổi họp

 

Tại cuộc họp, ông Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Quản lý Đầu tư đã báo cáo số lượng các dự án phải hoàn thành trong năm 2021 của các Ban QLDA và các Công ty điện lực được giao quản lý A, cụ thể: Tổng số phải khởi công trong năm 2021 là 56 dự án (46 dự án theo QĐ137, 10 dự án theo điều hành của EVNNPC). Tổng số dự án phải đóng điện trong năm 2021 là 57 dự án (48 dự án theo QĐ137, 09 dự án theo điều hành EVNNPC). Đến thời điểm hiện nay, 26 dự án đã khởi công (25 dự án theo QĐ137 và 01 dự án theo điều hành của EVNNPC), 30 dự án còn lại dự kiến khởi công trong 4 tháng còn lại của năm 2021. 19 dự án đã đóng điện (18 dự án theo QĐ137 và 01 dự án theo điều hành của EVNNPC), 38 dự án còn lại sẽ đóng điện trong năm 2021.

Về công tác chuẩn bị đầu tư trong 2021, BA1 phải phê duyệt 40 BCNCKT (Báo cáo nghiên cứu khả thi) và 29 TKKT (Thiết kế kỹ thuật). Đến nay, 9/40 BCNCKT đã được phê duyệt, 29/40 BCNCKT dự kiến phê duyệt trong 4 tháng cuối năm 2021, 2/40 BCNCKT đề nghị chuyển sang năm 2022, 2/29 TKKT đã được phê duyệt, 12/29 TKKT dự kiến phê duyệt trong 4 tháng cuối năm 2021 và 15/29 TKKT đề nghị chuyển sang năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận của các ban chuyên môn EVNNPC và các đơn vị về tiến độ thực hiện các dự án trong năm 2021, ông Lê Minh Tuấn đã phát biểu và có ý kiến chỉ đạo chi tiết đối với từng đơn vị liên quan.

Để đảm bảo an toàn cho CBCNV các đơn vị tham gia dự án trong thời gian dịch bệnh Covid-19, ông Lê Minh Tuấn yêu cầu tất cả các cá nhân, đơn vị tham gia công tác đầu tư xây dựng tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương có dự án.

Ông Lê Minh Tuấn yêu cầu Giám đốc các Ban Quản lý dự án, Giám đốc các Công ty Điện lực tổ chức triển khai các dự án khởi công, đóng điện, chuẩn bị đầu tư theo đúng danh mục, tiến độ đã được EVNNPC chấp thuận điều chỉnh và làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị. Các đơn vị cần xây dựng tiến độ thực hiện các dự án và báo cáo tiến độ theo tuần theo tuần để kiểm soát, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch và kịp thời có những điều chỉnh đảm bảo hoàn thành các dự án đã đăng ký đóng điện trong năm 2021. Giám đốc các Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm về cam kết hoàn thiện các thủ tục còn thiếu khi trình phê duyệt BCNCKT, TKKT. Các Ban QLDA chủ trì cùng Ban Đầu tư, Ban Kỹ thuật và các Công ty điện lực tiếp tục rà soát khắc phục tồn tại sau đóng điện và xử lý xong trong quý III năm 2021.

Đối với các Ban chuyên môn của Tổng công ty, ông Lê Minh Tuấn đề nghị Ban Đầu tư chủ trì cùng Ban Kế hoạch gửi văn bản yêu cầu các Công ty điện lực phối hợp các Ban QLDA kiến nghị UBND các tỉnh chấp thuận danh mục các dự án được thi công trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16. Ông Lê Minh Tuấn cũng đã yêu cầu tất cả các đơn vị tham gia tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ, địa phương có dự án, Tập đoàn điện lực Việt Nam. Ban Kinh doanh chủ trì phối hợp Ban Đầu tư, Ban Kế hoạch rà soát lại các hợp đồng đầu tư để xem xét tính pháp lý của các dự án đầu tư xây dựng theo điều hành của Tổng công ty, đặc biệt với các dự án nằm trong khu công nghiệp đang kêu gọi đầu tư.

Ông Lê Minh Tuấn đề nghị Ban Kế hoạch tổng hợp văn bản gửi Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia để cập nhật danh mục, tiến độ đóng điện các TBA 220kV, 500kV đồng bộ với các dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên để kịp thời chỉ đạo. Ban Kế hoạch làm đầu mối phối hợp Ban Đầu tư, PC Quảng Ninh và các Ban Quản lý dự án, chuẩn bị báo cáo công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trước 31/8/2021 để tổ chức họp với UBND Tỉnh tháo gỡ vướng mắc các dự án đang triển khai.

PV

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất