Thứ Sáu, 14/6/2024
Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC cho biết, năm 2023 là một năm có những thay đổi với Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Sau khi thực hiện tiếp nhận và sát nhập 02 Đảng bộ: Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Bắc, số lượng đảng viên trong Đảng bộ EVNNPC đã tăng từ 800 đảng viên lên 1.597 đảng viên. Đồng thời Đảng bộ EVNNPC cũng đã được chuyển giao từ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội về trực thuộc Đảng bộ EVN. 

 
 Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Năm 2023 cũng là năm có nhiều thách thức đối với Đảng bộ Tổng công ty trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo cung ứng điện. Nhưng với tinh thần đoàn kết quyết tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã chủ động có nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời chỉ đạo điều hành, cùng sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ EVN, kết thúc năm 2023, Đảng bộ Tổng công ty đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thể hiện tinh thần của một Đảng bộ nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.  

Đảng bộ EVNNPC đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023

Báo cáo tại Hội nghị đồng chí Vũ Thế Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVNNPC cho biết, năm 2023 Đảng ủy EVNNPC đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của pháp luật. Lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Tổng công ty. Lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp vững mạnh.

Công tác chính trị, tư tưởng, đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy cấp trên về việc đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, Đảng uỷ Tổng công ty đã tập trung vào việc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy đến các Tổ chức đảng trực thuộc.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương và Đảng ủy các cấp trong việc xem xét lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được BCH Đảng bộ Tổng công ty quan tâm chỉ đạo sâu sát, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy các cấp về kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.


 Đồng chí  Nguyễn Hữu Tuấn, Tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
cho Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 Thưc hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNPC đã lãnh đạo Tổng công ty đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ điện cho phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phía Bắc. Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 90,38 tỷ kWh, tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành kế hoạch EVN giao; đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 2.345 khách hàng trung áp; công tác đầu tư xây dựng các dự án 110kV, toàn EVNNPC đã thực hiện khởi công được 52, đóng điện 55 dự án, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 34 dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật 46 dự án, hoàn thành 100% theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ EVNNPC đã đạt được năm 2023, trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó góp phần vào thành công chung của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ EVNNPC cần phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy tụ được sức mạnh, trí tuệ của tập thể trong hoạt động của Đảng. Cần thực hiện tốt đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiếu đấu của tổ chức đảng, xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng, tăng cường đoàn kết, thống nhất từ trong tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng. tTăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng và chấp hành quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, trong công tác tổ chức cán bộ, bảo toàn và phát triển vốn, các dự án đầu tư... 
Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với toàn Tổng công ty.

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đoàn kết quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy EVN, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV EVNNPC khẳng định, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ đoàn kết quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024, trong đó cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty HĐTV, Ban Tổng Giám đốc nêu cao tinh thần trách nhiệm; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD, ĐTXD, Tài chính do Tập đoàn giao. Tập trung chỉ đạo đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn với chất lượng ngày càng cải thiện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Quyết liệt trong công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh công tác VHDN. Đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh có lãi, nâng cao hiệu quả công tác SXKD khác. Chỉ đạo cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty năm 2024.

Lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của BCH, UBKT Đảng ủy, đặc biệt là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới; tăng cường công tác tự giám sát và có chế độ báo cáo kịp thời, thường xuyên; quyết liệt trong công tác kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm; Chỉ đạo giải quyết triệt để tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp, thực hiện xử lý, kỷ luật nghiêm đối cán bộ đảng viên vi phạm (nếu có); tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 24/5/2021 của Đảng ủy EVN.

Tiếp tục Lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội cựu chiến binh Tổng công ty thực hiện có chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ và Tổng công ty.

Việt Hạnh 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất