Thứ Hai, 15/7/2024
PVEP hoàn thành sớm chỉ tiêu khí bán năm 2022

 Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng

Chỉ tiêu bán khí của PVEP hoàn thành sớm hơn nhiều so với kế hoạch có yếu tố khách quan từ nhu cầu khí đốt trên thế giới tăng cao do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Qua đó, lượng khí bán từ các dự án của PVEP đều tăng so với kế hoạch, có thể kế đến như: đối tác Malaysia tại Lô PM3 CAA nhận khí ngoài kế hoạch tăng 2.3 triệu m3 khí/ngày; Các dự án thuộc Liên doanh điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) của PVEP cũng xuất khí trung bình 1.7 triệu m3 khí/ngày (tăng 0.6 triệu m3 khí/ ngày so với kế hoạch). Trên bình diện Quốc gia, nhu cầu năng lượng cho giai đoạn phục hồi, đẩy mạnh sản xuất sau đại dịch Covid cũng là rất lớn. Lượng khí xuất từ dự án PM3 CAA của PVEP qua tuyến đường ống khí PM3 Cà Mau phục vụ cho các nhà máy điện, đạm tại khu vực này ghi nhận tăng 0.6 triệu m3 khí/ngày.

Bên cạnh các yếu tố khách quan, không thể phủ nhận kết quả hoàn thành chỉ tiêu khí bán năm 2022 nói riêng cũng như các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của PVEP nói chung đạt được đến từ chính những nỗ lực nội tại. Với kế hoạch khai thác 3.18 triệu tấn quy dầu đầy thách thức được Tập đoàn giao, ngay từ đầu năm, PVEP đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hệ thống giải pháp, các hạng mục công việc cho từng cấp triển khai cần bám sát, phối hợp, thúc đẩy nhà điều hành tối ưu khai thác cho từng giếng/mỏ. Phát huy kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, sự đồng lòng của toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Tổng công ty, với sự hỗ tợ của Ban Lãnh đạo và các Ban chuyên môn PVN, các nhà điều hành… PVEP đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: gắn liền công tác tác quả lý mỏ khai thác an toàn với tôi ưu thời gian vận hành; đảm bảo hiệu quả các chiến dịch khoan giếng mới; thực hiện thành công các chiến dịch can thiệp giếng nhằm đảm bảo và tối ưu sản lượng khai thác; luôn tháo gỡ kịp thời các vướng mắc khó khăn trong triển khai công việc. Với những nỗ lực không ngừng, Tổng công ty đã vượt qua những thách thức, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu khai thác dầu khí trong 8 tháng đầu năm 2022 được Tập đoàn giao, cụ thể: tổng sản lượng khai thác quy dầu là 2.52 triệu tấn, đạt 119% kế hoạch 8 tháng và 79% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng dầu/condensate là 1.69 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch 8 tháng và 72% kế hoạch năm; và đặc biệt, sản lượng khí xuất bán là 834 triệu m3 đạt 150% kế hoạch 8 tháng và 100% kế hoạch năm, bứt phá về đích sớm 123 ngày ở chỉ tiêu này.

Những dấu hiệu tích cực trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP năm 2022 thể hiện qua việc hoàn thành chỉ tiêu khí bán năm 2022,  cũng như trước đó đã hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước ngay khi kết thúc 6 tháng đầu năm, một lần nữa khẳng định vai trò chủ lực của đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, luôn có những đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành dầu khí nói riêng và kính tế đất nước nói chung.

PVEP

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất