Thứ Tư, 6/12/2023
PVEP đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu

Về phía PVEP có đồng chí Trần Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Trần Hồng Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Kiều Ngọc Anh – Chủ tịch Công đoàn PVEP; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, BCH Công đoàn PVEP, đại diện các công đoàn trực thuộc, Hội CCB, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các Ban/Văn phòng, đại diện các Chi nhánh, đơn vị thành viên, liên doanh trực thuộc Tổng Công ty.


 Lãnh đạo PVEP chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các báo cáo cho thấy, trong bối cảnh đầy biến động, thách thức, ngay từ đầu năm 2022, PVEP đã đặt ra mục tiêu quản trị biến động, thích ứng linh hoạt. Hoạt động sản xuất của PVEP được đảm bảo an toàn, liên tục, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu và quy dầu. PVEP đã hoàn thành trước kế hoạch 5 tháng đối với chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 3,66 triệu tấn quy dầu. Tổng doanh thu đạt 44.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 26.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14.750 tỷ đồng và nộp Ngân sách Nhà nước đạt 21.360 tỷ đồng.

Về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, PVEP sẽ tập trung vào công tác thăm dò trong nước với mục tiêu bám sát kế hoạch gia tăng trữ lượng năm 2023 cao hơn dự kiến trong KH 5 năm được duyệt, tiệm cận với Kế hoạch GTTL của cả giai đoạn. Phấn đấu đạt tổng doanh thu: 25.800 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 10.060 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 4.760 tỷ đồng; Nộp NSNN: 7.750 tỷ đồng (giá dầu KH: 70 USD/thùng).

Đối với người lao động, mặc dù chịu ảnh hưởng do tác động của dịch Covid và nhiều khó khăn, thách thức khác cho Ban lãnh đạo Tổng công ty. Tuy nhiên, với quyết tâm vì lợi ích chung, PVEP đã tổ chức tốt, bố trí việc làm ổn định, thường xuyên cho NLĐ. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp động viên, khích lệ và tạo động lực cho tập thể người lao động cùng chung sức, đồng lòng chia sẻ, gánh vác những khó khăn để từng bước vững vàng vượt qua những thử thách trong năm 2022.

Trong năm, lãnh đạo Tổng công ty luôn kịp thời chỉ đạo, điều hành giải quyết các khó khăn, tổ chức định kỳ các buổi đối thoại trực tiếp với người lao động để nắm bắt tâm tư, tình cảm; lắng nghe, giải đáp các vướng mắc. Các nội dung kiến nghị, đề xuất và một số thắc mắc về quyền lợi của người lao động cũng đã được Công đoàn và Người sử dụng lao động PVEP phối hợp giải đáp, giải quyết phù hợp, thỏa đáng và trong năm qua không có trường hợp kiếu nại, khiếu kiện nào tại Tổng công ty.


 Chủ tịch Công đoàn PVEP Kiều Ngọc Anh trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Với kết quả SXKD năm 2022 của PVEP hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, việc thực hiện tối đa các chế độ mang tính chất phúc lợi năm 2022 cho CBNV đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của Tổng công ty đến việc chăm lo và đảm bảo tốt nhất các chế độ chính sách cho người lao động.

Hội nghị được nghe báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022, Ban TTND đã giám sát đầy đủ việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các quy định nội bộ đã được “Người sử dụng lao động” và “Người lao động” PVEP chấp hành nghiêm túc. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào đoàn viên thanh niên, hoạt động của nữ công diễn ra sôi nổi, đạt hiệu quả cao. Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm và thực hiện tốt các chế độ có liên quan đến người lao động.
Việc thực hiện các nội dung quy chế dân chủ cơ sở (QC DCCS) trong năm cũng được đảm bảo đúng quy định. Người sử dụng lao động đã công khai cho người lao động các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện các chỉ tiêu khế hoạch được giao; các nội quy, quy chế, quy định nội bộ có liên quan đến nghĩa vụ và quyền và lợi ích người lao động...

Nhìn chung, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã gắn kết được các nội dung QC DCCS với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty; xây dựng được mối quan hệ gắn kết giữa người lao động và người sử dụng lao động, tạo dựng môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp; phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được kiểm tra, giám sát; tăng cường kết hợp hài hòa lợi ích của tập thể với lợi ích của cá nhân; thực hiện chính sách cán bộ, chính sách nhân viên hợp lý, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định để tạo dựng niềm tin, động lực, khuyến khích người lao động phát huy vai trò làm chủ, tham gia quản lý doanh nghiệp, yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Tổng công ty.

Trong năm 2022, công tác xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp và văn hóa Petrovietnam tại Tổng công ty PVEP đã đi sâu hơn vào nhận thức và hành động của người lao động. Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm quán triệt, chỉ đạo tổ chức, phổ biến thực hiện nhiều văn bản quan trọng của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy PVEP tới các tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó tiếp tục khẳng định sự nhất quán, và đồng bộ trong các giải pháp triển khai kế hoạch hành động, phương châm hành động của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt nam về công tác xây dựng cũng như tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn, công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp được PVEP xác định là một trong những nhiệm vu trọng tâm; triển khai đồng bộ đến tất cả các Đảng bộ Cơ sở, Chi bộ, từng phòng ban thuộc Bộ máy điều hành và các đơn vị thành viên. Trong đó, Tổng công ty luôn duy trì chính sách nhất quán là quan tâm, chăm lo cho người lao động về chế độ lương thưởng, phúc lợi, đời sống văn hóa - tinh thần ở mức tốt nhất trong điều kiện có thể.

Bước sang năm 2023, PVEP tiếp tục thực hiện theo kế hoạch gồm các hoạt động phong trào, các sự kiện và công tác tuyên truyền đã được Lãnh đạo TCT phê duyệt nhằm tuyên truyền tích cực hơn nữa về công tác xây dựng văn hóa PVEP cũng như đề án tại tạo văn hóa Petrovietnam; đẩy mạnh tuyên truyền những đóng góp, thành tựu SXKD của PVEP nói riêng và ngành Dầu khí nói chung đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước;

Duy trì mô hình 5S trong môi trường làm việc, chú ý đẩy mạnh thực hiện không gian lưu trữ dữ liệu, hệ thống tài liệu, chuyên nghiệp, sẵn sàng chia sẻ thông tin; Tiếp tục tăng cường các hoạt động mang dấu ấn văn hóa PVEP qua việc ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới thống nhất, đúng quy định; Tăng cường thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội theo chủ trương được Tập đoàn giao và trách nhiệm của một trong những đơn vị dầu khí chủ chốt của Tập đoàn;


 Các tác giả tiêu biểu có đề tài cải tiến kỹ thuật được trao Chứng nhận sáng kiến

 

Phát huy vai trò của Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong việc duy trì và đẩy mạnh các phong trào, các hoạt động xây dựng tập thể nhằm tăng tính gắn kết, chia sẻ giữa CBNV, động viên CBNV tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD được giao năm 2023; song song duy trì các chính sách quan tâm đến đời sống văn hóa – tinh thần cho cá nhân và gia đình của CBNV, đảm bảo tốt chính sách phúc lợi cho người lao động.

Tại phần đối thoại với NLĐ trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt và Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam đã ghi nhận và giải đáp trực tiếp những câu hỏi liên quan đến chính sách, tiền lương, chế độ phúc lợi xã hội, xem xét vấn đề về tạo điều kiện làm việc, sinh hoạt của CB CNV NLĐ Tổng Công ty. Lãnh đạo PVEP cam kết tập trung cao nhất cho công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha chúc mừng, biểu dương những thành tích vượt bậc của PVEP đạt được trong năm 2022, điều đó đã khẳng định nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo, CBNV NLĐ PVEP trong năm qua. Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha cũng đánh giá PVEP là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức đối thoại định kỳ, thể hiện mối quan hệ gắn bó, cùng nhau chia sẻ, lắng nghe giữa lãnh đạo PVEP với NLĐ. Qua đó giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của NLĐ, không ngừng xây dựng môi trường làm việc tốt, thực hiện các chính sách thiết thực, thu nhập ổn định cho NLĐ. Một đặc trưng nữa là NLĐ PVEP rất tích cực tham gia đóng góp, đề xuất để cùng với lãnh đạo TCT đưa ra các giải pháp quản trị, quản lý, thực thi chính sách cho NLĐ được tốt hơn, phù hợp với tình hình đơn vị, tinh thần đồng hành cùng NLĐ thể hiện rõ thông qua việc nhanh chóng đưa ra định hướng, mục tiêu cùng tổ chức triển khai thực hiện. PVEP cũng tích cực, đi đầu trong mọi hoạt động của Tập đoàn và các chương trình đo CĐ DKVN phát động, thể hiện trí tuệ, khát vọng, trách nhiệm của NLĐ PVEP với sứ mệnh phát triển của PVEP và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bước sang năm 2023, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha mong muốn lãnh đạo PVEP tiếp tục có những chỉ đạo, quan tâm quyết liệt hơn nữa để Tổng công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. CĐ DKVN giao CĐ PVEP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến NLĐ nhận diện những khó khăn, thách thức, thuận lợi của TCT cùng những chính sách, quyền lợi tạo động lực phấn đấu, phát huy truyền thống, thi đua, lao động sáng tạo, mang lại nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững của PVEP.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các nội dung trong dự thảo Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023. Nhân dịp này đã có 6 cá nhân vinh dự đón nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 05 tác giả tiêu biểu nhận chứng nhận sáng kiến, CĐ PVEP đón nhận Cờ thi đua của CĐ DKVN.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất