Thứ Hai, 27/5/2024
PVEP tập trung các giải pháp nhằm tối ưu sản lượng khai thác

Trong tháng 2/2023 tại PVEP và các dự án không xảy ra tai nạn, sự cố. Tình hình an ninh an toàn biển được duy trì, đảm bảo tốt. Các hoạt động thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông được theo dõi chặt chẽ nhằm chủ động ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho các hoạt động/công trình dầu khí trong mọi tình huống.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, các biện pháp phòng chống dịch tại văn phòng và trên các công trình dầu khí được triển khai linh hoạt, đảm bảo không để gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.


 Hoạt động khai thác tại mỏ Sư Tử Nâu

 

PVEP cũng đã hoàn thành các thủ tục sẵn sàng triển khai khoan (phê duyệt vị trí, phương án địa chất, phương án khoan) đối với 2 giếng HMV-1X và ĐHN-4X.Đồng thời nghiên cứu, trao đổi và thảo luận với các bên để hoàn thành phê duyệt về vị trí, phương án địa chất và phương án khoan các giếng thăm dò thẩm lượng còn lại.

Với những giải pháp quyết liệt trong quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP tiếp tục duy trì ổn định, an toàn khai thác các mỏ/dự án. Tổng sản lượng khai thác dầu khí tháng 2 là 0,27 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 0,54 triệu tấn quy dầu), vượt 9% kế hoạch. Trong đó, sản lượng dầu và condensate tháng 2 là 0,18 triệu tấn (toàn đề án: 0,35 triệu tấn quy dầu), đạt 101% kế hoạch tháng.

Sản lượng khai thác dầu/condensate tháng 2 cao hơn so với kế hoạch do PVEP đã tối ưu khai thác các giếng giúp lưu lượng duy trì ổn định cao hơn dự kiến, triển khai các chiến dịch bắn vỉa đưa 3 giếng khai thác vào sớm hơn kế hoạch cũng như triển khai các giải pháp kỹ thuật khác trong điều kiện cho phép.

Sản lượng khí bán tháng 2 là 91 triệu m3 (toàn đề án: 188 triệu m3), đạt 131% kế hoạch. Sản lượng khai thác khí cao hơn kế hoạch do nhu cầu khí cao.

Trong công tác phát triển mỏ, PVEP và Người điều hành tiếp tục thực hiện các công việc phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3 (Lô 05-1(a)), mỏ Sư Tử Trắng pha 2B (Lô 15-1), mỏ Kình Ngư Trắng và Kình Ngư Trắng Nam (Lô 09-2/09), Lô B, mỏ Cá Voi Xanh (Lô 117-119), mỏ BRS pha 2/ MOM (Lô 433a & 416b).

Với những điều kiện thuận lợi, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính tháng 2 và 2 tháng năm 2023. Cụ thể, tổng doanh thu tháng 2/2023 phần PVEP là 3.053 tỷ đồng (toàn đề án: 6.106 tỷ đồng), đạt 136% kế hoạch tháng; tính chung 2 tháng đạt 6.349 tỷ đồng (toàn đề án: 12.970 tỷ đồng), vượt 31% kế hoạch 2 tháng.

Nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2 là 1.206 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 864 tỷ đồng (toàn đề án: 2.290 tỷ đồng), bằng 141% kế hoạch. Tính chung 2 tháng PVEP đã nộp NSNN là 2.587 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 1.839 tỷ đồng (toàn đề án: 4.816 tỷ đồng), vượt 40% kế hoạch 2 tháng và đạt 24% kế hoạch năm.

Trong buổi làm việc với PVEP về thực hiện kế hoạch năm 2023, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã đề nghị PVEP tập trung các nguồn lực, triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng khai thác 3,66 triệu tấn trong năm 2023. Đồng thời, vừa đẩy mạnh vừa tăng tốc trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng, phát triển các mỏ dầu khí để nhanh nhất đưa các mỏ vào khai thác hiệu quả từ đó xây dựng kế hoạch để phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong tháng 3, đối với công tác khoan thăm dò thẩm lượng, PVEP tập trung hoàn thành các thủ tục sẵn sàng triển khai khoan (phê duyệt vị trí, phương án địa chất, phương án khoan) 2 giếng HMV-1X và ĐHN-4X.

Trong khai thác, PVEP cùng các đơn vị/dự án duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime tối thiểu 98%. Dự kiến sản lượng khai thác của PVEP tháng 3/2023 là 0,31 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 0,62 triệu tấn quy dầu). Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 0,20 triệu tấn (toàn đề án: 0,41 triệu tấn); khí xuất 104 triệu m3 (toàn đề án: 215 triệu m3).

Trong hoạt động phát triển mỏ và đầu tư các dự án mới, PVEP sẽ triển khai thi công và hoàn thành 5 giếng phát triển khai thác và thi công mới 2 giếng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các hoạt động phát triển tại các dự án trọng điểm. Bám sát tiến độ dự án, thúc đẩy xem xét, thông qua các đề xuất của các Người điều hành đối với các dự án để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.

Với nỗ lực phấn đấu trong hoạt động sản xuất, PVEP dự kiến tổng doanh thu trong tháng 3 phần PVEP là 3.406 tỷ đồng (toàn đề án: 7.187 tỷ đồng). Tổng số nộp NSNN là 1.406 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 985 tỷ đồng (toàn đề án: 2.591 tỷ đồng); Lãi nước chủ nhà là 421 tỷ đồng.

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất