Thứ Năm, 13/6/2024
Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong “Năm dân vận khéo”

 Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam vinh dự nhận Cờ thi đua Chính phủ (tháng 1/2022)

 

Những thành tích mà Tổng Công ty đạt được đều nhờ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam; sự ủng hộ giúp đỡ từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành mà hơn cả là ý chí phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng của tất cả các thế hệ cán bộ, người lao động. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong 2 năm qua, tinh thần quyết tâm vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) càng được nhân lên gấp bội. Nhanh chóng xây dựng kịch bản với nhiều cấp độ nhằm chủ động ứng phó với các tình huống trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban lãnh đạo Tổng Công ty xác định rõ “mục tiêu kép” là vừa phòng chống dịch bệnh vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Việc lựa chọn những quyết sách phù hợpđã và đang thực hiện giúp Tổng Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được giao; ổn định việc làm và duy trì mức thu nhập đểCBCNV yên tâm công tác.Đây chính là kết quả của công tác dân vận mà Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty thực hiện nhiều năm qua. 

Với chủ đề “Năm dân vận khéo”, công tác dân vận năm 2021 tại Tổng Công ty được triển khai sâu rộng thành các hoạt động, phong trào thiết thực gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW theo hình thức và nội dung sinh động lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, nhiều Nghị quyết, Quyết định về công tác dân vận được Đảng ủy chỉ đạo triển khai xuyên suốt hàng quý, hàng năm như Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới’ hay Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp,…Từ đó, công tác dân vận thực sự vận động, phát huy được sức mạnh của người lao động khi thực hiện các chủ trương của Bộ Giao thông vận tải; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Đặt nhiệm vụ trọng tâm là “Năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” việc triển khai thực hiện được Đảng ủy Tổng Công ty gắn liền với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc. Trong đó ưu tiên nhất vẫn là sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ một cách khoa học, hợp lý, dân chủ trên cơ sở chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐU về việc nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2021-2025. Bởi việc xây dựng đội ngũ lao động trẻ, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn là cơ sở cho mục tiêu phát triển bền vững.


 Kíp trực điều hành bay tại Đài kiểm soát không lưu Nội Bài

 

Thực tế, công tác dân vận đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc thực hành dân chủ, công khai, minh bạch hoạt động quản lý, điều hành và nâng cao vai trò của người lao động tại Tổng Công ty. Hàng năm, Tổng Công ty phối hợp cùng Ban Chấp hành công đoàn xây dựng và tổ chức hội nghị người lao động để tăng cường hơn nữa sự tham gia của người lao động vào công tác quản lý, giám sát các hoạt động của các đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức, đoàn thể trong Tổng Công ty luôn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa triển khai và kiểm tra, giám sát hiệu quả thực tế công tác dân vận. Ban thường vụ Đảng ủy thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, đôn đốc các hoạt động theo đúng quy chế dân chủ. Sau kiểm tra, Đảng ủy sẽ kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong lãnh đạo, nghiêm khắc xử lý các tổ chức Đảng và Đảng viên có biểu hiện cơ hội, thực dụng, thiếu gương mẫu,…nhằm giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tại Tổng công ty, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công các cấp không ngừng đổi mới nhờ mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong quá trình triển khai nhiệm vụ luôn gắn liền nhiệm vụ thực hiện công tác chuyên môn, xây dựng Đảng với công tác dân vận, thi đua. 

Không chỉ vậy, công tác cải cách hành chính được Tổng Công ty đẩy mạnh thông qua tuyên truyền, vận động trực tiếp tới người lao động. Việc xây dựng website, phần mềm Văn phòng điện tử không chỉ là công cụ quản lý hiệu quả mà còn tạo điều kiện để người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin. Tất cả các chương trình, kế hoạch công tác cùng quy chế thực hiện tại Tổng Công ty đều có sự tham gia đóng góp của các cơ quan trước khi ban hành và được đăng tải công khai trên hệ thống văn phòng điện tử. Bộ phận tiếp dân cũng được thành lập để tiếp nhận các ý kiến đóng góp, giải quyết những vướng mắc của người lao động. Nhờ vậy mà Đảng bộ tạo được sự đồng thuận khi triển khai mục tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, đảm bảo điều hành bay An toàn - Điều hòa - Hiệu quả.


 Hội nghị Đại biểu Người lao động tại Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

 

Đứng trước nhiều thách thức của tình hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công tytiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh “Covid-19” theo định hướng của Chính phủ. Tin rằng với sự chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác “dân vậnkhéo” sẽ giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn, vững bước và vươn tới nhiều đỉnh cao mới trong hành trình hội nhập quốc tế của ngành Hàng không nói chung và Tổng Công ty nói riêng.

Sự quan tâm tới nhu cầu, lợi ích chính đáng của người lao động, kịp thời biểu dương, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến đã trở thành việc làm thường xuyên tại Tổng Công ty.Tổ chức Đảng các cấp phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể tiếp tục sửa đổi lề lối, thái độ, tác phong, ngôn ngữ trong giao tiếp của cán bộ, công chức; thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ một cách khoa học, hợp lý, dân chủ, nâng cao hiệu quả; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức về lý luận, chuyên môn để có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo từng giai đoạn cụ thể.

Thực hiện sâu sắc lời dạy của Bác Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Tổng Công ty luôn lấy cơ quan, đơn vị làm địa bàn trọng tâm, trọng điểm; lấy người đứng đầu cơ quan đơn vị làm tấm gương và làm nòng cốt để tổ chức thực hiện công tác dân vận. Nhờ đó tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân vận. Đây chính là bệ phóng đưa Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách để ngày càng vững vàng và lớn mạnh, tiếp tục ổn định và phát triển bền vững.

Đoàn Hữu Gia - Tổng Giám đốc Tổng Công tyGửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất