Thứ Bảy, 25/5/2024
Binh đoàn 15 xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Binh đoàn 15 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, xây dựng dân cư, xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên - vùng đất giàu truyền thống trong kháng chiến, nhưng chịu ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh để lại. Đặc biệt, các thế lực thù địch, bọn phản động Fulro lưu vong ở nước ngoài lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền,… xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tìm mọi cách móc nối, đưa lực lượng xâm nhập vào địa bàn, kích động tư tưởng ly khai, lôi kéo một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số tham giachống đối chính quyền, vượt biên trái phép,… gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nắm chắc đặc điểm địa bàn, dân cư, với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những chủ trương, giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực.


 Cán bộ, chiến sỹ, công nhân đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 gặt lúa giúp nhân dân khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn

 

Một là, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đứng chân và làm nhiệm vụ trên 271 thôn, làng chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, Binh đoàn xác định công việc đầu tiên là phải vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào để phát triển kinh tế - xã hội, dần xóa bỏ các hủ tục, xây dựng địa bàn giàu về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh. Với nhận thức đó, Binh đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương, nhất là chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng nước ta.

Để đạt hiệu quả, Binh đoàn yêu cầu cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động phải gần gũi tìm hiểu phong tục, tập quán, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào từ đó xác định cách thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục phù hợp, thực hiện tốt phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Đồng thời, coi trọng xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt là người dân tộc thiểu số, đội ngũ già làng, trưởng thôn làm cầu nối tuyên truyền, vận động, giải thích để đồng bào hiểu, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên đã xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với Đảng, Nhà nước, Quân đội; đề cao cảnh giác, không mắc mưu kẻ địch, không theo bọn phản động Fulro, “Tin lành Đề ga”, không tham gia biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép, chủ động từ bỏ các tà đạo1, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hai là, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Với quan điểm “giúp đồng bào cũng chính là giúp mình”, Đảng ủy Binh đoàn đã lãnh đạo, đề ra mục tiêu tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương sắp xếp, ổn định dân cư, làm “bà đỡ” cho đồng bào các dân tộc theo phương châm “phát triển, mở rộng sản xuất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đưa nhân dân và các hộ gia đình lên biên giới làm ăn, lập nghiệp; có chính sách thu hút lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân tại các đội sản xuất2; hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Từ khi đến với vùng đất Tây Nguyên (năm 1985) đến nay, Binh đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập được 09 cụm, 255 điểm dân cư tập trung và nhiều thôn, làng, xã, huyện mới trên tuyến biên giới, tạo vành đai vững chắc trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ nơi biên cương của Tổ quốc.

Binh đoàn chủ động tham mưu, đề nghị với Bộ Quốc phòng bàn giao hàng trăm héc ta đất quốc phòng, đất sản xuất cho địa phương quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bố trí dân cư, đảm bảo đồng bộ. Đồng thời, đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông liên thôn, liên xã, đường điện, bệnh xá quân dân y, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà Rông văn hóa,… vừa phục vụ sản xuất, vừa phục vụ dân sinh, góp phần nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc định canh, định cư, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ phong tục, tập quán lạc hậu. Tích cực nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, trồng xen các loại cây phù hợp, nâng cao năng suất, thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, trong thời gian tái canh vườn cây cao su, Binh đoàn đã phối hợp với địa phương tạo điều kiện cho hộ công nhân và người dân là đồng bào dân tộc thiểu số tận dụng quỹ đất để trồng xen canh hoa màu, như: lúa, ngô, khoai,… giúp giải quyết việc làm, đảm bảo lương thực, không bị thiếu, đói trong kỳ giáp hạt. Những năm qua, Binh đoàn đã làm mới, tu sửa hàng trăm ki lô mét đường giao thông, xây dựng bệnh viện với 200 giường bệnh, 11 bệnh xá quân dân y kết hợp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn; xây dựng, bàn giao cho địa phương 08 trường tiểu học - trung học cơ sở, 02 trường tiểu học - trung học nội trú, 11 trường mầm non với 130 điểm trường, 325 nhóm lớp, tạo điều kiện thuận lợi để con em đồng bào các dân tộc được đến trường, phổ cập tiểu học, xóa mù chữ. Đến nay, bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn đã thay đổi nhiều về tư duy, tập quán sản xuất cũ, nâng cao trình độ canh tác; làm việc có kỷ luật, kỹ thuật, thu nhập ổn định trên 05 triệu đồng/người/tháng, đời sống ngày càng được cải thiện.


 Lễ khánh thành đường giao thông nông thôn

 

Ba là, tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, đưa địa phương, cơ sở phát triển toàn diện, bền vững, Binh đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Cùng với đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới là công nhân người dân tộc thiểu số, Binh đoàn tích cực vận động, thuyết phục già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ là người dân tộc thiếu số vào làm công nhân; tích cực phát hiện, tạo nguồn cán bộ là người địa phương trở thành cán bộ tại các đội sản xuất của Binh đoàn và tạo nguồn cán bộ cho địa phương, cơ sở sau này. Đồng thời, lựa chọn, phân công cán bộ có phẩm chất, năng lực công tác ở các đơn vị, công ty tham gia ứng cử, đề cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, xã để trực tiếp tham mưu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở. Ngoài ra, Binh đoàn còn tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó, hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở nơi Binh đoàn đứng chân ngày càng được củng cố, phát huy tốt vai trò, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đến nay, Binh đoàn đã tạo nguồn, kết nạp được hơn 210 đảng viên là người dân tộc thiểu số; có 19 cán bộ đội sản xuất, 12 trưởng thôn, 07 bí thư chi bộ thôn là người dân tộc thiểu số. Chủ động phối hợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, ban bầu cử địa phương hiệp thương giới thiệu cán bộ của Binh đoàn tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, được cử tri tín nhiệm và trúng cử.

Bốn là, thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác dân vận và khắc ghi lời dạy của Bác “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê , Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”3, Binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận. Với phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; Công ty gắn với huyện, xã; Đội sản xuất gắn với bản, làng”, đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động của Binh đoàn thực sự gắn bó, coi “thôn, làng là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Trong quá trình thực hiện, Binh đoàn đã triển khai sáng tạo, phát huy hiệu quả hoạt động kết nghĩa cùng nhiều mô hình dân vận khéo, như: mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, “Hũ gạo tình thương”, “Vườn rau gắn kết”, “Bữa sáng đại đoàn kết”, v.v. Đồng thời, tích cực tham gia, thực hiện tốt các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay xóa đói giảm nghèo” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Từ năm 2010 đến nay, Binh đoàn đã quyên góp, ủng hộ xây được hàng trăm ngôi nhà cho đối tượng chính sách; tặng hơn 120 con bò cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chở, cấp phát nước sinh hoạt mùa hạn; cấp phát gạo giai đoạn giáp hạt; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 10.000 lượt đồng bào; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán,… giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Thông qua đó, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân - dân, gắn kết tình cảm giữa các dân tộc anh em, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Binh đoàn thực sự trở thành chỗ dựa, điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc nơi đây.

Với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao, lòng yêu nước, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, 37 năm gắn bó, các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động Binh đoàn 15 đã góp phần quan trọng biến một vùng đất Tây Nguyên rộng lớn với nhiều tàntích của chiến tranh trở thành những cánh rừng cao su, cà phê, hồ tiêu trù phú, các cụm điểm dân cư được bố trí lại trên tuyến biên giới trở thành những hạt nhân quan trọng, lực lượng nòng cốt trống thế trận QPTD, ANND vững chắc, niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, Quân đội được củng cố, nâng cao, người dân luôn an tâm xây dựng, bảo vệ bản làng, bảo vệ biên giới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thượng tá Khuất Bá Cao
Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất