Thứ Tư, 29/5/2024
Nhiệt điện Hải Phòng: Rèn luyện kỹ năng nâng cao trách nhiệm của người lao động

 

Vượt qua rất nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid năm 2021,các tổ máy đều vận hành an toàn, ổn định; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính kế hoạch đề ra về sản lượng điện, lợi nhuận. Kết quả đó có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Tổng Công ty Phát điện 2, Ban Tổng giám đốc cùng nỗ lực chung của tập thể CBCNV. Không chỉ vậy, Công đoàn Công ty còn luôn đặt quyền lợi của người lao động (NLĐ) lên hàng đầu, động viên kịp thời trong mọi hoàn cảnh để NLĐ yên tâm công tác.

Tại Nhiệt điện Hải Phòng, công tác kỷ luật lao động, ý thức trách nhiệm trong vận hành, sửa chữagắn liền từng chức danh nên việc theo dõi, quản lý thiết bị của lực lượng vận hành ngày càng được nâng cao. Công ty thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, để NLĐ được tham gia đóng góp ý kiến trong việc sửa đổi các quy chế  phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị như: Quy chế phân phối tiền lương, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ…. Đồng thời NLĐ cũng phát huy được vai trò của mình trong việc tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao nhận thức hơn về nghĩa vụ của mình đối với Công ty.

Trước những nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty cùng các phòng ban đã họp bàn, thống nhất và triển khai các phương án tối ưuhóa năng suất lao động.Để tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất, Công tyđã đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số.Tất cả các lĩnh vực từ sản xuất, đầu tư xây dựng, quản trị nội bộ đã và đang ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó các phần mềm hiện đại đều được ứng dụng và đem lại hiệu quả rõ rệt như: phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS); sửa chữa bảo dưỡng tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenance), số hóa hệ thống đo chất lượng than online, triển khai thống nhất văn phòng số Digital Office,…

Thời gian tới, Công tysẽ tiếp tục đẩy mạnh tinh thần chủ động, sáng tạo trong cải tiến kỹ thuật;tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Chung taycùng mục tiêu phát triển kinh tế vùng chính là định hướng để Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững. 

PV

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất