Thứ Bảy, 22/6/2024
Đoàn thanh niên Công ty thủy điện Sơn La tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La gồm 133 đoàn viên công tác tại 07 đơn vị trực thuộc Công ty và sinh hoạt tại 04 Chi đoàn. Với độ tuổi trẻ, số lượng đông đảo (chiếm tới gần 50% tổng số CBCNV của Công ty), có năng lực, trình độ chuyên môn, Đoàn thanh niên luôn đóng vai trò lực lượng xung kích, nòng cốt không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy thủy điện Lai Châu mà còn trong các hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Công ty. Trong nhiều năm nay, các Đoàn viên thanh niên luôn nỗ lực phát huy tính “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, cùng CBCNV Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

Xác định nhiệm vụ hàng đầu là giáo dục chính trị tư tưởng 

Văn kiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng đã xác định “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời nhấn mạnh “Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.


 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Thủy điện Sơn La, lần thứ III, Nhiệm kỳ 2022-2027

 

Hiểu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Đoàn thanh niên đã tham mưu, phối hợp với chính quyền, các tổ chức xã hội trong Công ty tổ chức tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp cho cán bộ đoàn viên. Thông qua nhiều hình thức đa dạng, sinh động, nội dung sâu sắc, từng bước đưa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, truyền thống cách mạng...đến với các đoàn viên. Những năm qua, tình hình tư tưởng của các Đoàn viên luôn ổn định, an tâm công tác, không có dấu hiệu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Các Đoàn viên đều có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng mạng internet - mạng xã hội, có chọn lọc các dịch vụ cung cấp thông tin hữu ích; chống lại các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ các tổ chức, cá nhân; thông tin chống phá Đảng, Nhà nước. Đối với đảng viên, tuyệt đối “không nghe”, “không tin”, “không làm theo” với những thông tin xấu, độc, chống phá của các thế lực thù địch… 100% đoàn viên chủ động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đăng ký nội dung và phấn đấu thực hiện hàng năm. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ 

Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao...”(4); thực hiện phương châm: “Đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế (công dân toàn cầu)”(5). Văn hóa Công ty thủy điện Sơn La cũng khẳng định “Người lao động là tài sản quý giá nhất”, vì vậy, phát triển nguồn nhân lực toàn diện luôn được Đoàn thanh niên xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suất.  

Đoàn thanh niên Công ty đã tích cực vận động ĐVTN nâng cao tinh thần tự học, cả về trình độ chuyên môn, và ngoại ngữ…qua đó giúp nâng cao tay nghề, cũng như tinh thần cầu tiến, ham học hỏi nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc, cũng như tăng hiệu suất làm việc cho Công ty. Ban chấp hành Đoàn Công ty đã tập trung phát động ĐVTN trong Công ty hưởng ứng, tham gia sáng tạo, tìm tòi các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, qua đó phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt trong tháng 07/2019 các đoàn viên Công ty tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019 do Trung ương Đoàn tổ chức, đoàn viên Đỗ Thanh Bình đã vinh dự là 01 trong 08 đại biểu thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn Quốc lần thứ X vào ngày 09/12/2020. Trong nhiệm kỳ 2017-2022 đoàn viên thanh niên đã có 64 giải pháp kỹ thuật cấp Công ty và có tổng số 08 giải pháp được công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn, trong đó có nhiều giải pháp do các đoàn viên là công nhân lao động trực tiếp tham gia thực hiện đã được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao, giảm sức lao động, nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành các thiết bị công nghệ. Năm 2020 có sáng kiến của đoàn viên Đỗ Việt Bách Nghiên cứu thử nghiệm đặc tính công suất của máy phát sf400-66/16470 NMTĐ Sơn La với bản vẽ nhà thầu cung cấp. Viết phần mềm vẽ đặc tính công suất của các nhà máy đồng bộ cực lồi đạt Giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La năm 2020 và được vinh danh trong sách vàng Việt Nam năm 2021. 

Chung tay vì một cộng đồng phát triển 

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Thanh niên, Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức xã hội trong công ty, các Chi đoàn bạn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, đóng góp cho xã hội. 


 Đồng chí đoàn viên Đoàn Xuân Thắng (đừng đầu tiên bên trái) được Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
tuyên dương là 1 trong 40 thanh niên tiên tiến của làm theo lời Bác

 

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Đoàn thanh niên luôn hướng những hoạt động tình nguyện đến với những người dân ở xã vùng III đặc biệt khó khăn, để người dân nơi đây có thêm động lực từng bước ổn định cuộc sống, sớm vươn lên thoát nghèo bền vững. Hàng năm, Đoàn thanh niên đều triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ và hạ du Công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu và An sinh xã hội “Cả nước chung tay vì người nghèo” tại hai địa bàn huyện Mường La, Sơn La và huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Bên cạnh việc nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật cho người dân, đã kết hợp trao tặng nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa đến đồng bào. Phối hợp với Đoàn thanh niên Trung đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Sơn La thực hiện cải tạo, sửa chữa điểm Trường tiểu học cơ sở bản Chà Lào, xã Pi Toong, huyện Mường La. Tổ chức xây dựng công trình thanh niên “Nhà vệ sinh và lò đốt rác” tại bản Thẳm Hon, xã Tạ Bú, huyện Mường La năm 2021. Công trình do 100% ĐTN Công ty Thủy điện Sơn La thiết kế, thi công và tài trợ kinh phí là 26.459.000 đồng. Thực hiện quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid19, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại cho mưa lũ tại một số tỉnh miền Trung, ủng hộ mùa đông vùng cao cho nhân dân xã Chiềng Công, huyện Mường La, tặng quà các gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La. Đây là những hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa, giúp kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, giúp họ cải thiện cuộc sống. 


 Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La tham gia chương trình tuyên truyền đảm bảo an toàn
vùng hạ du công trình Thủy điện và tặng quà an sinh xã hội tại Xã Pi Toong - Huyện Mường La

 

Ngoài ra, các hoạt động khác vì cộng đồng cũng thu hút tấm lòng nhiệt huyết của đông đảo các đoàn viên thanh niên: tham gia hưởng ứng các chương trình hiến máu tình nguyện do Công ty, địa phương phát động, với tổng số là 210 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu sống, sẵn sàng phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020, năm 2022 tại huyện Nậm Nhùn và Mường La; hưởng ứng Tết trồng cây do Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo Tập đoàn EVN phát động.

Ngoài việc tham gia thực hiện xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ĐTN Công ty đã chủ động đề xuất với Lãnh đạo Công ty và thực hiện xây dựng khu đồ chơi cho con em CBCNV khu vực Lilama Mường La và Công trình trải cỏ nhận tạo và bố trí ghế đá cho khu vui chơi của con em CBCNV tại Nậm Nhùn. Đặc biệt Đoàn thanh niên xây dựng Công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại Nậm Nhùn chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Thủy điện Sơn La lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dưới lá cờ Đảng quang vinh, mỗi đoàn viên thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, tự học, tự rèn, phát huy tinh thần “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, kiên quyết khắc phục những yếu kém, củng cố về tổ chức Đoàn. Không ngừng đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo động lực thúc đẩy phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty, góp phần xây dựng Công ty Thủy điện Sơn La ngày càng phát triển nhanh và ổn định. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Thi đua, học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, đáp ứng với yêu cầu công tác quản lý, góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

 Nguyễn Việt Anh- Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất