Thứ Tư, 6/12/2023
Học tiếng dân tộc thiểu số ở Binh đoàn 15 thiết thực, hiệu quả và đúng hướng

 Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng JRai cho cán bộ, nhân viên tại Công ty
Bình Dương - Binh đoàn 15

 

Địa bàn các đơn vị Binh đoàn đứng chân phần lớn ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới với 28 dân tộc sinh sống, công tác, lao động sản xuất. Binh đoàn có hơn 8.000 lao động là người đồng bào DTTS. Mặc dù, hầu hết người đồng bào DTTS nói được tiếng kinh nhưng do đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán nên khi giao tiếp họ thường sử dụng tiếng của đồng bào mình. Thực tiễn trong những năm qua cũng cho thấy, nếu cán bộ, nhân viên của đơn vị biết nói tiếng đồng bào DTTS thì thuận lợi trong triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn kỹ thuật; nắm và giải quyết các vấn đề tư tưởng, động viên người lao động tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào của đơn vị. Công tác dân vận trên địa bàn cũng được nâng lên, tạo được niềm tin, tình cảm, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đối với đơn vị.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Kế hoạch số 2887/KH-BĐ ngày 10-10-2022 của Binh đoàn về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, học tiếng đồng bào DTTS và công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động năm 2022. Thời gian qua, nhiều đơn vị trong Binh đoàn đã phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên của các huyện ở Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Trung tâm Việt-Lào (tỉnh Attapeu, Lào) mở các lớp bồi dưỡng kiến thức DTTS và học tiếng đồng bào DTTS, tiếng Lào cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Tiêu biểu như: Công ty Bình Dương,  Công ty 74, 75, 715, 732, 72, Chi nhánh 716, Trung đoàn 710, Đoàn KT-QP 78, 79, 385 đã mở 6 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc và 9 lớp học tiếng đồng bào DTTS, (gồm 1 lớp tiếng Vân Kiều, 5 lớp tiếng Jrai và 1 lớp tiếng Lào, 2 lớp tiếng Khơ me ở Camphuchia) với gần 1.000 cán bộ, nhân viên tham gia.


 Thiếu tướng Hoàng Văn sỹ, Tư lệnh Binh đoàn cùng cán bộ, công nhân và nhân dân địa phương nấu bánh Chưng đón Tết Quý Mão 2023Mỗi lớp học tiếng đồng bào DTTS có thời gian từ 3 đến 4 tháng với hình thức linh hoạt phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Các đơn vị đã có sự kết hợp tốt giữa lên lớp với các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thực tiễn như: Làm công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS sinh sống, nghe các già làng truyền thụ kinh nghiệm vận động nhân dân; kiểm tra, theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày; hoạt động tổ, nhóm mà lực lượng nòng cốt là những cán bộ, nhân viên đã nói được tiếng đồng bào DTTS và cán bộ, công nhân người DTTS để dùng người biết bồi dưỡng cho người chưa biết; phát động phong trào thi đua, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích tốt nhằm tạo ra phong trào học tập sôi nổi, thường xuyên trong đơn vị.

Một số đơn vị đã bế giảng với kết quả kiểm tra trên 80% khá, giỏi. Phần lớn cán bộ, nhân viên theo học có thể nghe, viết, nói, tiếng đồng bào DTTS và hiểu biết về phong tục, tập quán của đồng bào. Đây là những hạt nhân tiêu biểu góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn và vận động quần chúng trong đơn vị. Từ thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc và học tiếng đồng bào DTTS trong thời gian quan. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau.     

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc và học tiếng đồng bào DTTS vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm với các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo đồng bộ, cụ thể, sát thực. Lãnh đạo phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn các cấp để động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên học tập đạt kết quả cao. Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp nhằm huy động được đông đảo cán bộ, nhân viên tham gia học tập; chăm lo chế độ, chính sách, hỗ trợ kinh phí, sách vở cán bộ, nhân viên tham gia học.

Hai là, thường xuyên tổ chức phong trào thi đua nói tiếng đồng bào DTTS với các hình thức phong phú như: Thi đua cao điểm, “Tuần nói tiếng dân tộc thiểu số”, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ; xem xét đưa nội dung học tiếng đồng bào DTTS vào tiêu chí bình xét khen thưởng hàng năm.


 Đại tá Đinh Bá Hùng, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Cục Dân vận và lãnh đạo Binh đoàn thăm, kiểm tra vườn lúa của bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai được các đơn vị hỗ trợ cho mượn đất trồng trên cao su kiến thiết cơ bản

 

Ba là, các đơn vị đang tổ chức lớp học và cả những đơn vị đã bế giảng đều thành lập và duy trì nghiêm túc các tổ, nhóm học tập. Trong đó lực lượng nòng cốt là những cán bộ, nhân viên đã nói được tiếng đồng bào và cán bộ, công nhân người đồng bào, nhằm dùng người biết bồi dưỡng cho người chưa biết. Thông qua các hoạt động thực tiễn ở đơn vị, địa phương để học tiếng đồng bào DTTS, hằng tuần biểu dương những cán bộ, nhân viên học tập tốt, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn đơn vị nhằm tránh trường hợp học xong không sử dụng sẽ bị mai một kiến thức, kỹ năng. 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trên địa bàn đứng chân và công tác vận động quần chúng trong đơn vị. Sử dụng cán bộ, nhân viên đã được bồi dưỡng kiến thức dân tộc và học tiếng đồng bào DTTS tuyên truyền, vận động nhân dân, công nhân người DTTS chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đồng thuận với chủ trương, giải pháp của đơn vị nhất là trong dịp lễ, tết. Qua đó, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn hoạt động dụ dỗ, lừa bịp, buôn người của các đối tượng với chiêu trò “việc nhẹ lương cao” ở trong vùng đồng bào DTTS. 

Việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc, học tiếng dân tộc cho cán bộ, nhân viên là rất cần thiết; tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn kỹ thuật, nắm và giải quyết các vấn đề về tư tưởng; kịp thời động viên người lao động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; góp phần làm tốt công tác dân vận; nói dân hiểu, làm dân tin, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất