Thứ Tư, 17/4/2024
Binh đoàn 15: Công tác dân vận góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

 Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng thực phẩm thiết yếu
những gia đình công nhân còn khó khăn dịp Tháng công nhân năm 2023

 

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Binh đoàn đứng chân cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, khu vực Tây Nguyên và địa bàn Binh đoàn đứng chân vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định. Nhất là các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn luôn lợi dụng mạng xã hội, các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” đẩy mạnh hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gây rối mất trật tự. Binh đoàn bước vào niên vụ mới, tập trung trang bị vườn cây, tuyển dụng lao động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, mùa mưa đến muộn, giá mủ cao su, cà phê vẫn ở mức thấp... Những yếu tố trên phần nào tác động đến tư tưởng, đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, người lao động và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác dân vận trong Binh đoàn. Song, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn, sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp công tác dân vận đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và đạt một số kết quả nổi bật.

Tại mỗi cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn có cách làm sáng tạo khác nhau trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” nhưng cùng có chung quan điểm, cách làm là phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Từ đó, đã vận dụng phương châm này vào thực tiễn bằng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Chính vì thế, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội được Binh đoàn, các đơn vị vận dụng triển khai sáng tạo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đầu năm 2023 đến nay, Binh đoàn đã tổ chức hơn 1.000 buổi truyên truyền, vận động với gần 67.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, ngày truyền thống của Binh đoàn và các đơn vị; từ đó, nâng cao nhật thức cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo bằng việc huy động gần 34.000 ngày công lao động giúp các thôn (bản), làng dọn vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ nhân dân giống, vốn, vật tư sản xuất trị giá gần 2 tỷ đồng; vận chuyển cho nhân dân hơn 500m3 nước sạch; hỗ trợ xây dựng các công trình dân vận, công trình dân sinh, hỗ trợ địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động dân vận với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 nhà ở trị giá gần 700 triệu đồng; phát động quyên góp ủng hộ 6.400 bộ quần áo, chăn màn, đồ dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, vật chất trị giá 485 triệu đồng; tặng gần 19.000 suất quà các loại cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ kỷ niệm trị giá gần 5,4 tỷ đồng; tham gia ủng hộ các loại Quỹ của địa phương 315 triệu đồng; duy trì tốt phong trào “Hũ gạo gắn kết” tiết kiệm được hơn 1.500kg gạo hỗ trợ cho hơn 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tuyển dụng 2.065 lao động (trong đó có 1.986 lao động là người dân tộc thiểu số) vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc B inh đoàn; xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ 182 hộ dân trên địa bàn thoát nghèo năm 2023 thiết thực, hiệu quả. Tổ chức đoàn cán bộ thăm hỏi, tặng hơn 160 suất quà cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các địa phương, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển cơ sở 3 trọng điểm Xây-Sổm-Bun nhân dịp Tết cổ truyền Lào, Campuchia trị giá 485 triệu đồng. 

Song song với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần thì việc quan tâm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn cũng luôn được Binh đoàn và các đơn vị quan tâm thực hiện tốt: Bệnh viện Quân y 15 và 10 bệnh xá quân-dân y các đơn vị đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, thu dung điều trị cho gần 30.500 lượt người; tổ chức tiêm chủng mở rộng gần 800 lượt người; khám sức khỏe định kỳ cho 800 cán bộ, chiến sĩ, người lao động; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 5 đợt cho gần 3.000 lượt người với kinh phí gần 300 triệu đồng; tham gia hiến máu tình nguyện 3 đợt với gần 400 người tham gia, thu được 355 đơn vị máu an toàn.

Tổng kinh phí toàn Binh đoàn chi cho hoạt động công tác dân vận đầu năm đến nay gần 100 tỷ đồng.


 Binh đoàn 15 khánh thành, bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng
tặng nhân dân làng Tung Chrúc, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiCó được những kết quả nổi bật trên, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn và lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã nhận thức sâu sắc nhiệm vụ công tác dân vận có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai toàn diện, hiệu quả công tác dân vận, những tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. 

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng; trọng tâm là Nghị quyết số 38-NQ/ĐUBĐ ngày 9-7-2015 của Đảng ủy Binh đoàn về “Lãnh đạo thực công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/ĐU ngày 7-7-2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động “Gắn kết hộ” và Quy chế công tác dân vận (sửa đổi, bổ sung năm 2022) sâu rộng trong Binh đoàn và các cơ quan, đơn vị. 

Hai là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7; 78 năm Ngày Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9; 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22-12 gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tăng cường xây dựng mối đoàn kết, gắn bó quân-dân, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Ba là, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt” năm 2023. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kết nghĩa, “Gắn kết hộ”, ký kết Quy chế phối hợp công tác, duy trì hoạt động của tổ dân vận ở các đội sản xuất có chất lượng, hiệu quả; tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” cấp cơ sở năm 2023.

Bốn là, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành trong và ngoài Quân đội tăng cường nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân; triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trọng tâm là kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo; bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số; mô hình chăn nuôi, trồng trọt; dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; tổ chức điều tra xã hội học tại các địa bàn Binh đoàn đứng chân chặt chẽ, có chất lượng, hiệu quả.

Năm là, thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, ngày truyền thống của các đơn vị, chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023-2028)…

Đại tá Lưu Văn Đoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất