Thứ Năm, 22/2/2024
Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát: Đảm bảo mục tiêu sản xuất, an sinh xã hội nhờ đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”

Phát huy sức mạnh tập thể nhờ phong trào “Dân vận khéo”

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, toàn đơn vị triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Các kế hoạch được xây dựng, ban hành cụ thể thành các chương trình hàng năm và chú trọng vào “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, NLĐ về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.


 Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát nhận biểu dương của
 Tổng cục Thuế


Với Công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty tích cực chỉ đạo gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết chuyên đề tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về công tác dân vận tại đơn vị. 

Tuy nhiên, để có được sự đồng lòng, nhất trí của cả tập thể thì vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt Công ty vẫn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, đơn vị thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận có trình độ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm và lấy đó làm tiêu chí để linh hoạt trong bố trí nguồn nhân lực tại đơn vị. 

Nhằm tăng cường đổi mới công tác dân vận, Công ty thực hiện nghiêm Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cũng như tổ chức Hội nghị đối thoại với NLĐ. Nhờ làm tốt công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua gặp gỡ, đối thoại, giải thích chính sách pháp luật mà NLĐ hiểu, nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước. Việc chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị triển khai, quán triệt, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và NLĐ. 

Cùng với đó, Công ty đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở xây dựng, đánh giá, tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đơn vị kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Một số phong trào được tổ chức như: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Thi đua lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,… đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ đảng viên, NLĐ trong Công ty, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Song hành mục tiêu sản xuất cùng hoạt động an sinh xã hội

Những năm qua, công tác “Dân vận khéo” tại Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã thực sự phát huy được sức mạnh nội lực của tập thể. Không chỉ phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch hàng năm, Công ty còn chủ động triển khai và đạt nhiều kết quả mang tính đột phá trong lĩnh vực chuyển đổi số như: Tài chính kế toán, quản trị, đầu tư xây dựng, sản xuất. Nhờ đó, Công ty tự hào là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vinh dự bốn năm liên tiếp được vinh danh là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”. Ngoài ra, Công ty cũng là doanh nghiệp duy nhất đại diện cho tỉnh Lai Châu, được vinh danh cùng 138 đơn vị khác tại hội nghị “Biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2022” do Tổng Cục thuế tổ chức vào tháng 10/2023. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho đơn vị luôn dẫn đầu trong việc đóng góp vào Ngân sách nhà nước địa phương. 

Cùng với việc tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh, Công ty còn là một trong các đơn vị tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được đơn vị đồng hành cùng chính quyền địa phương và nhân dân như hỗ trợ gia đình chính sách, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ thiên tai, dịch bệnh... Phát huy truyền thống tiên phong, xung kích, tình nguyện, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công ty đã cống hiến sức trẻ cho cộng đồng qua nhiều hoạt động như: phối hợp với ĐTN Công ty Điện lực Sơn La tổ chức lắp đặt đèn chiếu sáng dọc tuyến đường Quốc lộ 279D, đoạn đi qua khu vực trung tâm xã Chiềng Lao (ngày 11/6/2023); phối hợp với ĐTN Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN tại Huội Quảng tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện tại Trường THCS xã Chiềng Lao (ngày 18/5/2023); phối hợp với ĐTN Trung tâm Dịch vụ sửa chữa PSC Sơn La thực hiện Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tại các điểm trường mầm non thuộc xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (ngày 26/8/2023); phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh Sơn La và người dân địa phương xã Chiềng Lao thực hiện di dời 23 hộ dân tại bản Tằng Khẻ đến khu tái định cư mới (từ ngày 06/9 - 11/9/2023),… Ban Chấp hành Công đoàn Công ty còn đẩy mạnh các hoạt động trồng cây xanh, giữ cho môi trường xung quanh ”Xanh, sạch, đẹp” nhằm đem lại cho người dân vùng cao một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có thể nói, “Dân vận khéo” chính là kim chỉ nam giúp Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát phát huy được ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó, đơn vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa. Bởi điểm sáng trong truyền thống văn hóa của Công ty là góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và văn hóa cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sơn La và các tỉnh Tây Bắc lân cận. 

Gửi cho bạn bè