Thứ Năm, 18/7/2024
Công văn số 282-CV/BDVTW ngày 21/7/2021 của Ban Dân vận Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Kính gửi: Ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương


Thực hiện Văn bản số 969/TTg-KGVX, ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương, Ban Dân vận Trung ương đề nghị ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đặc biệt các tỉnh, thành phố trong diện thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương chỉ đạo theo hệ thống công tác dân vận các công việc cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và tuân thủ thật tốt quy định “5K” trong phòng, chống dịch.

2. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ dân vận các cấp bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị mất việc, giãn việc... để kịp thời chia sẻ, phối hợp hỗ trợ, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong việc giúp đỡ người dân, góp phần đảm bảo sức khỏe, an sinh xã hội, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, tuyệt đối không để một người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu trên địa bàn.

3. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức tôn giáo, các cơ quan hữu quan xây dựng các đội hình tình nguyện được tổ chức chặt chẽ, nhiệm vụ rõ ràng, được tập huấn kiến thức, kỹ năng trong hoạt động phòng, chống dịch, sẵn sàng tham gia các phương án ứng phó, phòng chống dịch theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp tham gia điều phối các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân... Phát huy hiệu quả Tổ COVID cộng đồng, tạo sự hưởng ứng tích cực và sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Ban Dân vận Trung ương đề nghị ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả các nội dung; đồng thời báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất về Ban Dân vận Trung ương tình hình để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư.

Trân trọng./.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 Nguyễn Hồng Lĩnh

 File: Công văn số 282-CV/BDVTW

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất