Thứ Hai, 15/7/2024
Công văn số 376-CV/BDVTW ngày 28/9/2021 của Ban Dân vận Trung ương về việc hướng dẫn kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Kính gửi:

Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy,

đảng ủy trực thuộc Trung ương

 

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021), đồng thời để thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 22 năm Ngày "Dân vận" của cả nước nhân dịp 15/10/2021 (Gửi kèm Đề cương tuyên truyền, và được đăng trên Danvan.vn) gắn với thành quả công tác dân vận ở địa phương, đơn vị.

2. Tổ chức các hội nghị tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

4. Tiếp tục tổng hợp, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" năm 2021 cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp Dân vận của Đảng. Với những địa phương, đơn vị đã nhận được Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" thì tổ chức trao trang trọng, phù hợp, kết hợp với các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

Việc tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình, điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các địa phương, đơn vị.

Đề nghị Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm triển khai thực hiện.

Trân trọng. 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Phạm Tất Thắng

 File: Công văn số 376-CV/BDVTW

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất