Thứ Ba, 23/7/2024
Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Hầu A Lềnh ký kết Chương trình phối hợp công tác
giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

Chương trình với mục đích, yêu cầu nhằm phối hợp công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm để thực hiện đảm bảo chất lượng, thiết thực.

Nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất