Thứ Năm, 18/7/2024
Công văn số 651-CV/BDVTW, ngày 18/02/2022 của Ban Dân vận Trung ương về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc

Ngày 12/02/2022, Ban Dân vận Trung ương Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã Kế hoạch số 40-KH/BDVTW-BCSĐUBDT, kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2022. Để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau

1. Tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy, thành ủy; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa Kế hoạch số 40-KH/BDVTW BCSĐUBDT, ngày 12/02/2022 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc thành chương trình phối hợp, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương (kế hoạch gửi kèm)

2. Đối với các địa phương đã ký và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hoặc Ban Dân tộc tỉnh, thành phố, đề nghị Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thành phố hoặc Ban Dân tộc tỉnh, thành phố rà soát, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp. 

3. Định kỳ 6 tháng, một năm Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, thành phố báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện với tỉnh ủy, thành ủy, đồng thời gửi Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng 

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Triệu Tài Vinh

 

File: Công văn số 651-CV/BDVTW

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất