Thứ Tư, 4/10/2023
Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 22/3/2022 của Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị

Nội dung Kế hoạch số 12-KH/ĐU

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác