Thứ Tư, 28/2/2024
Công văn số 1350-CV/BDVTW ngày 10/5/2023 của Ban Dân vận Trung ương về việc triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ

Kính gửi: Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Ngày 20/01/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XII) đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 21-CT/TW). Để đánh giá đúng những kết quả đạt được sau 05 năm triển khai và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phụ nữ trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW phù hợp với tình hình thực tế và gửi báo cáo (theo đề cương và phụ lục gửi kèm) về Ban Dân vận Trung ương (địa chỉ số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 15/9/2023 để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

Thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân qua số điện thoại 080.43590/0976915169, email khuyenbdvtw@gmail.com.

Trân trọng./.         

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Phạm Tất Thắng

 

File: Đề cương;    Phụ lục;        CV 1350.pdf

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất