Thứ Sáu, 14/6/2024
Công văn số 1608-CV/BDVTW ngày 29/9/2023 của Ban Dân vận Trung ương về việc hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (Kèm Đề cương Tuyên truyền)

Kính gửi: Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023) và 24 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2023), Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tăng cường tuyên truyền về truyền thống công tác dân vận của Đảng (tham khảo Đề cương tuyên truyền gửi kèm và đã được đăng trên trang tin điện tử: www.danvan.vn); tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận.

2. Tổ chức sinh hoạt chính trị, tọa đàm, nghiên cứu, học tập về tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trao đổi kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong công tác dân vận; tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" cho cán bộ có nhiều cống hiến đối với công tác dân vận.

3. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức hội thi “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

4. Tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình, tập trung tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân. Động viên cán bộ, Nhân dân tích cực công tác, lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023) và 24 năm “Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2023) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của ngành Dân vận. Đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Trân trọng.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

Phạm Tất Thắng

File: 1608-CV.pdf, Đề cương tuyên truyền

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất