Thứ Sáu, 14/6/2024
Kế hoạch số 105-KH/BDVTW ngày 10/11/2023 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Ban Dân vận Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2023. Phân tích những nguyên nhân của hạn chế, đề ra các giải pháp và xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác dân vận năm 2024.

2. Việc đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2023 phải khách quan, toàn diện; các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm phải thiết thực, phù hợp với bối cảnh thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới.

3. Công tác tổ chức hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian, địa điểm

- Hội nghị được tổ chức trong 01 buổi, dự kiến vào tuần đầu tháng 01/2024.

- Hội nghị được tổ chức tập trung tại Thành phố Hà Nội.

2. Thành phần

2.1. Chỉ đạo Hội nghị: Trân trọng kính mời đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

2.2. Chủ trì và điều hành hội nghị: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

2.3. Đại biểu các cơ quan Trung ương

- Đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo: Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo: Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Công an, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

-  Đại diện lãnh đạo: Vụ Tổng hợp, Văn phòng  Trung ương Đảng; Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; Vụ VI,  Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo: Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Ban Dân vận Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Thư ký Lãnh đạo Ban; lãnh đạo và chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương; .

2.4. Đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

- Đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy.

- Trưởng Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy.

2.5. Đại biểu các cơ quan báo chí, truyền thông

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình Hội nghị

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

- Phát biểu thảo luận, tham luận của đại diện một số cơ quan Trung ương và địa phương.

- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tiếp thu và kết thúc hội nghị.

2. Các báo cáo và tài liệu Hội nghị

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;

- Các báo cáo chuyên đề về tình hình công tác dân tộc, tôn giáo năm 2023;

- Các tham luận trình bày tại Hội nghị;

- Thông cáo Báo chí.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Hội nghị được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban Dân vận Trung ương năm 2023 đã được phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương

- Báo cáo Thường trực Ban Bí thư về chủ trương tổ chức hội nghị.

- Chuẩn bị nội dung và tài liệu hội nghị; lập danh sách và mời các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tham luận, phát biểu tại hội nghị; đảm bảo điều kiện tổ chức hội nghị.

2. Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Báo cáo, tham mưu với Thường trực cấp ủy về các nội dung liên quan đến hội nghị và đề xuất ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận (nếu có).

- Gửi tham luận (nếu có), danh sách đại biểu dự hội nghị về Ban Dân vận Trung ương trước ngày 15/12/2023 theo địa chỉ mạng nội bộ: Phòng Tổng hợp@BDVTW hoặc địa chỉ internet: phongth04@gmail.com để tổng hợp chung.

Thông tin liên hệ: Đồng chí Đỗ Văn Dũng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương; ĐT: 0915.10.1930; 080.43255. 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Phạm Tất Thắng

 

File: Kế hoạch số 105-KH/BDVTW .pdf

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất