Thứ Tư, 1/12/2021
Kế hoạch số 501-KH/BDVTW ngày 30/10/2015 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương (23/01/1916 – 23/01/2016)

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị “Về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiêu biểu”, Công văn số 11147-CV/VPTW ngày 05/8/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng “Về ý kiến của Bộ Chính trị bổ sung danh sách lãnh đạo tiền bối tiêu biểu”, Kế hoạch số 349-KH/BTGTW ngày 24/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và công tác Dân vận của đảng; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập, tấm gương người cộng sản mẫu mực trong đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và các tầng lớp nhân dân.

2. Góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/01/1916 – 23/01/2016) tại Ban Dân vận Trung ương.

2. Tổ chức tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động và những đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn; tuyên truyền về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn trên Tạp chí Dân vận số tháng 01 năm 2016 và Trang thông tin điện tử Dân vận.

3. Phối hợp thực hiện và tham gia các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn theo sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/01/1916 – 23/01/2016) tại Hà Nội.

- Hội thảo khoa học về cuộc đời hoạt động của đồng chí Trần Quốc Hoàn tại Hà Nội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức – Cán bộ:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương (23/01/1916 – 23/01/2016) trình lãnh đạo Ban trước ngày 20/11/2015.

2. Vụ Nghiên cứu:

- Xây dựng tham luận tham gia Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

- Dự thảo Diễn văn kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận (23/01/1916 – 23/01/2016) tại lễ kỷ niệm do Ban Dân vận Trung ương tổ chức.

- Phối hợp tham gia biên soạn sách về đồng chí Trần Quốc Hoàn (khi có yêu cầu).

3. Tạp chí Dân vận:

Tuyên truyền về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Trần Quốc Hoàn trên Tạp chí Dân vận số tháng 01 năm 2016 và Trang thông tin điện tử Dân vận.

4. Văn phòng:

- Tham mưu lãnh đạo Ban dự các hoạt động kỷ niệm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/01/1916 – 23/01/2016) của Ban.

- Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Đề nghị các vụ, đơn vị triển khai thực hiện.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

Nguyễn Thế Trung

 

(Đã ký)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác