Thứ Tư, 1/12/2021
Thông báo số 74-TB/BDVTW ngày 29/12/2015 của Ban Dân vận Trung ương về việc chuyển trụ sở làm việc

Từ ngày 04/01/2016,  Ban Dân vận Trung ương chuyển về trụ sở làm việc tại địa chỉ 105 – 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Dân vận Trung ương xin thông báo để các Ban Đảng Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng; các bộ, ban, ngành Trung ương; ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy biết để tiện liên hệ công tác.

 

T/L TRƯỞNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Tuấn Quang

(Đã ký)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác