Thứ Tư, 1/12/2021
Thông báo số 25-TB/BDVTW ngày 06/5/2016 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và quán triệt các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận

Thực hiện ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương tham mưu cho Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận.

Dự kiến hội nghị được tổ chức 01 ngày tại Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 25/5/2016 đến 30/5/2016, với sự tham gia của khoảng 360 đại biểu là Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Ban Dân vận các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, ở Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương.

Ban Dân vận Trung ương trân trọng thông báo để các cơ quan Trung ương, địa phương biết và xếp lịch dự hội nghị. Đề nghị Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với Văn phòng cấp ủy báo cáo Thường trực các tỉnh, thành ủy, đảng ủy Trung ương để bố trí dự hội nghị (ngày tổ chức sẽ có thư mời cụ thể sau).

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Thào Xuân Sùng

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác