Thứ Tư, 17/4/2024
Công văn số 130-CV/BDVTW ngày 12/5/2016 của Ban Dân vận TW về việc phối hợp thực hiện khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung

Thời gian vừa qua, một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào đến Đà Nẵng đã xảy ra sự cố môi trường biển dẫn đến hải sản chết hàng loạt, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là ngư dân khu vực ven biển.

Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy đặc biệt là các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp bám sát nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân, nhất là ngư dân khu vực ven biển; làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất  là ở cơ sở, để làm công tác vận động nhân dân; không để tụ tập đông người, không để xảy ra các cuộc biểu tình hoặc kéo về Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh gây áp lực; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên mọi địa bàn, nhất là các khu đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới.

2. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 13-CV/TW, ngày 29/4/2016 về “Chỉ đạo khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung” và chỉ đạo của  Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 09/5/2016 về việc: “Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường”.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Ngô Thị Doãn Thanh

(Đã ký)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất