Thứ Bảy, 25/3/2023
Công văn số 395-CV/BDVTW ngày 07/9/2016 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận trong việc thực hiện các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung

Kính gửi: Đồng chí Trưởng Ban Dân vận các tỉnh ủy: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Thời gian vừa qua, 04 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào Thừa Thiên Huế đang tích cực triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra.

Để làm tốt công tác dân vận trong quá trình này, Ban Dân vận Trung ương đề nghị đồng chí Trưởng Ban Dân vận các tỉnh ủy: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân trong quá trình đánh giá, xác định mức độ thiệt hại; thực hiện bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời.

2. Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình xác định, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển theo sự chỉ đạo của Chính phủ và cấp ủy, chính quyền địa phương.

3. Nắm tình hình, diễn biến nơi có tiềm ẩn, nguy cơ xảy ra “điểm nóng”, nhất là nơi có đông đồng bào công giáo, các chức sắc tôn giáo và nhân dân các xã ven biển.

4. Hằng tháng (9,10,11 và 12 năm 2016) báo cáo về Ban Dân vận Trung ương về những nội dung nêu trên để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng (thời gian gửi báo cáo vào ngày 25 hằng tháng).

 

 K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Bích Thủy

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất