Thứ Tư, 24/4/2024
Công văn số 490-CV/BDVTW ngày 14/10/2016 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận, giai đoạn 2016 – 2021

Ngày 11/10/2016, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ đã ký Chương trình phối hợp số 79-Ctr/BDVTW – BCSĐCP về công tác dân vận, giai đoạn 2016 – 2021, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Báo cáo và xin chủ trương thường trực tỉnh ủy, thành ủy về việc ký chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về công tác dân vận, giai đoạn 2016 – 2021.

2. Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành ủy chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiến hành xây dựng chương trình phối hợp về công tác dân vận và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình được ký kết.

3. Các địa phương đã ký và triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Ban cán sự đảng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đề nghị Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy chủ động rà soát, bổ sung những nội dung mới phù hợp với tình hình hiện nay.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Trần Thị Bích Thủy

 

(Đã ký)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất