Thứ Bảy, 13/4/2024
Công văn số 568-CV/BDVTW ngày 15/11/2016 về việc tổng kết công tác dân vận năm 2016, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện chương trình công tác dân vận năm 2016, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo tổng kết công tác dân vận năm 2016, xây dựng chương trình công tác năm 2017 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2016 đề nghị theo đề cương gửi kèm và gửi về Ban Dân vận Trung ương (cùng các báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực đã có hướng dẫn và kèm các phụ lục) trước ngày 15/12/2016 để tổng hợp phục vụ tổng kết toàn quốc và báo cáo Ban Bí thư Trung ương. Đồng thời, căn cứ những định hướng chủ yếu về công tác dân vận năm 2017 của Ban Dân vận Trung ương, chương trình công tác của cấp ủy, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu giúp cấp ủy đề ra nhiệm vụ và xây dựng chương trình công tác dân vận năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 01/2017 theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trên toàn quốc (sẽ có kế hoạch và thông báo cụ thể sau).

Đề nghị các đồng chí quan tâm phối hợp thực hiện.

Trân trọng.

 

T/L TRƯỞNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Bùi Tuấn Quang

File đính kèm:

Đề cương báo cáo

Mẫu số 1

Mẫu số 2

Mẫu số 3

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất