Thứ Ba, 23/7/2024
Thông báo số 97-TB/BDVTW ngày 19/12/2016 của Ban Dân vận Trung ương về Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 và Lễ trao tặng huân chương bậc cao đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương

Ngày 06/12/2016, Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 612-KH/BDVTW về tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 và Lễ trao tặng huân chương bậc cao cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. Hội nghị khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 05/01/2017 theo hình thức trực tuyến tại 1 điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội) và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thành phần đại biểu tham dự hội nghị, phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện và các nội dung có liên quan khác đã được nêu trong Kế hoạch số 612-KH/BDVTW.

Để phối hợp tổ chức tốt Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương trân trọng thông báo một số nội dung sau:

1. Về địa điểm tổ chức điểm cầu tại các tỉnh, thành phố

- Trên cơ sở phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Cục bưu điện Trung ương và theo Kế hoạch số 612-KH/BDVTW, địa điểm tổ chức 63 tỉnh, thành phố được tổ chức tại Phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo các điều kiện cần thiết tổ chức hội nghị, đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy Thông báo địa chỉ địa điểm tổ chức điểm cầu về Ban Dân vận Trung ương theo đúng Kế hoạch số 612-KH/BDVTW. Riêng một số tỉnh, thành, do điều kiện cụ thể, có thể tổ chức điểm cầu tại Phòng họp trực tuyến của Tỉnh ủy, Thành ủy, đề nghị trao đổi kịp thời với Ban Dân vận Trung ương (qua đồng chí Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại 0915245678) để thống nhất, đảm bảo thông suốt đường truyền giữa các điểm cầu.

2. Về thời gian thử đường truyền giữa các điểm cầu

Ban Dân vận Trung ương tiến hành thử đường truyền giữa các điểm cầu vào lúc 15 giờ ngày 04/01/2017. Đề nghị Ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy quan tâm phối hợp.

3. Giấy mời đại biểu dự hội nghị

- Ngoài việc gửi giấy mời các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm, Ban Dân vận Trung ương gửi giấy mời đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố dự hội nghị tại điểm cầu các tỉnh, thành phố; đồng gửi Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy để biết, phối hợp tổ chức hội nghị.

- Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy gửi giấy mời các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu địa phương (trừ thành phần đại biểu do Ban Dân vận Trung ương mời).

4. Về tài liệu hội nghị

- Tài liệu cho đại biểu dự hội nghị các điểm cầu gồm:

+ Chương trình hội nghị

+ Báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 (dự thảo)

+ Các báo cáo chuyên đề (Báo cáo tình hình dân tộc và công tác dân tộc năm 2016; báo cáo kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2016; một số văn bản liên quan (nếu có).

- Trước 30/12/2016, Ban Dân vận Trung ương cung cấp 01 bộ tài liệu (dưới dạng văn bản qua đường bưu điện đối với những văn bản đã phát hành; dưới dạng file word qua mạng nội bộ đối với những văn bản dự thảo), đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu địa phương. (Thông tin cần thiết liên hệ đồng chí Mai Phương Thảo, Trưởng phòng Tổng hợp, điện thoại: 09161483680).

5. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu địa phương

Thực hiện theo Kế hoạch số 612-KH/BDVTW. Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo.

Đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp thực hiện để hội nghị đạt kết quả tốt.

Trân trọng.

 

T/L TRƯỞNG BAN

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Bùi Tuấn Quang

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất