Thứ Sáu, 1/3/2024
Công văn số 722-CV/BDVTW ngày 09/2/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số156/CĐ-TTg chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành và phối hợp vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2017.

2. Phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng chính sách. Tham mưu chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, giữ gìn giá trị bản sắc truyền thống; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm sau Tết và mùa lễ hội.

3. Phối hợp theo dõi, nắm tình hình Nhân dân, nhất là vùng bị ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, hạn hán, xâm ngập mặn có thể xảy ra; tình hình đời sống Nhân dân trong dịp giáp hạt; tình hình công nhân, lao động sau kỳ nghỉ Tết; tình hình an ninh, trật tự, dân tộc, tôn giáo… để tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời.

Trong quá trình phối hợp thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phản ánh tình hình và kết quả về Ban Dân vận Trung ương để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

Thào Xuân Sùng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất