Thứ Hai, 15/7/2024
Công văn số 772-CV/BDVTW ngày 10/3/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc thực hiện hai Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Dân vận Trung ương, để thực hiện đồng bộ các chương trình phối hợp, Ban Dân vận Trung ương cùng với Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thống nhất chủ trương từ năm 2017, việc thực hiện Chương trình phối hợp số 74-Ctr/BDVTW-BYT, ngày 12/12/2014 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế, Chương trình phối hợp số 09-Ctr/BDVTW-NHNN, ngày 08/04/2014 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ được thực hiện chung trong Chương trình phối hợp số 79-Ctr/BDVTW-BCSĐCP, ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021.

Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương để thống nhất với Sở Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố lựa chọn một số nội dung trọng tâm, thiết thực của hai ngành, đưa vào kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố năm 2017 để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Trần Thị Bích Thủy

 

(Đã ký)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất