Thứ Bảy, 22/6/2024
Công văn số 942-CV/BDVTW ngày 11/5/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Kính gửi: Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy;

                 Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy; đảng ủy trực thuộc TW

 

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2017, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (đơn vị chủ trì) mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2017 theo Thông báo số 400-TB/HVCTQG ngày 11/5/2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam năm học 2017 tại Học viện Quốc gia.

Lớp thứ nhất, thời gian 10 ngày từ 06 đến 15/6/2017 (nhập học ngày 05/6/2017), địa điểm tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối tượng: Các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban; quy hoạch trưởng ban, phó trưởng ban dân vận (hoặc tương đương) các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Kính đề nghị Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo ban dân vận cử cán bộ tham gia lớp theo văn bản chiêu sinh của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Khi gửi danh sách cán bộ tham gia học về Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng thời gửi 01 bản về Ban Dân vận Trung ương (qua Vụ Tổ chức – Cán bộ), số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Fax: 080.44702 để Ban phối hợp tốt với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Ngô Thị Doãn Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất