Thứ Sáu, 8/12/2023
Kế hoạch số 976 - KH/BDVTW ngày 24/5/2017 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận toàn quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ban Dân vận Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá kết quả ngành dân vận đã đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; trao đổi kinh nghiệm.

- Dự báo các vấn đề tác động đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo 6 tháng cuối năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017.

- Đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II - NỘI DUNG

- Báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

- Phát biểu của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; tham luận của các trưởng ban dân vận tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, tập trung vào các vấn đề sau:

+ Góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Dân vận Trung ương (dự thảo báo cáo sẽ gửi trước cho đại biểu dự hội nghị)

+ Kết quả nổi bật thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ địa phương, đơn vị, nhiệm kỳ 2015-2020; Kết quả nổi bật về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, mặt trận, đoàn thể, công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới... ở địa phương, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017; những hạn chế, khó khăn và kinh nghiệm.

+ Những vấn đề cần quan tâm ở các địa phương, đơn vị liên quan đến các tầng lớp Nhân dân và những kiến nghị, đề xuất.

(Đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đề nghị báo cáo bằng văn bản, không phát biểu tại hội nghị).

III - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ

1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 07/7/2017 (Thứ Sáu).

2. Hình thức tổ chức và địa điểm

- Hình thức: Hội nghị tập trung.

- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Tòa nhà liên cơ quan, số 105B – 107 Quán Thánh,  Ba Đình, Hà Nội.

3. Thành phần đại biểu (có danh sách chi tiết kèm theo)

* Chủ trì: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phó Trưởng Ban thường trực và các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

* Đại biểu dự:

- Mời đồng chí Thường trực Ban Bí thư (01).

- Mời đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đ/c Nguyễn Thế Trung, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực và các đồng chí nguyên Phó Trưởng Ban Lò Văn Giàng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Duy Việt.

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương (5): Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ).

+ Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng Trung ương (08): Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Việt Nam.

+ Đại biểu các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Ban (04): Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ IV Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Trung ương I Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

+ Trưởng ban dân vận các tỉnh, thành ủy (63) và ban dân vận các đảng ủy trực thuộc Trung ương (05): Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương; Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị; Cục V28, Bộ Công an; Ban Công tác quần chúng, Đảng ủy Ngoài nước.

- Ban Dân vận Trung ương (80): Lãnh đạo Ban; lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị và chuyên viên Ban Dân vận Trung ương.

- Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội (14).

Tổng số đại biểu: 170 người (không kể phóng viên báo chí, phục vụ)

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương

1.1. Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổ chức hội nghị.

1.2. Phân công nhiệm vụ các vụ, đơn vị:

- Văn phòng: Chuẩn bị kế hoạch, công văn, thông báo, giấy mời, chương trình, tài liệu phục vụ hội nghị, thư ký hội nghị, phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hội nghị.

- Vụ Nghiên cứu: Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (nếu có).

- Tạp chí Dân vận: Thông tin, tuyên truyền, đưa tin về hội nghị.

- Các vụ, đơn vị phối hợp trong công tác xây dựng Báo cáo sơ kết công tác dân vận toàn quốc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; chuẩn bị các báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đề xuất các địa phương, đơn vị tham luận tại hội nghị và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

2. Ban Dân vận các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Báo cáo thường trực cấp ủy và triển khai công tác sơ kết 6 tháng đầu năm theo tiến độ.

- Gửi Báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 về Ban Dân vận Trung ương trước ngày 20/6/2017 (đồng thời gửi file văn bản vào hộp thư điện tử Lotus Notes: Phòng Tổng hợp/BDVTW/DCS/VN@BDVTW) để tổng hợp, xây dựng các văn bản và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị.

- Cử đại biểu dự hội nghị theo giấy mời của Ban Dân vận Trung ương.

Căn cứ thông báo này, đề nghị các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương phối hợp triển khai thực hiện; Ban Dân vận các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương báo cáo Thường trực cấp ủy, đồng thời báo cáo Ban Dân vận Trung ương để phối hợp, chỉ đạo chung, đảm bảo tổ chức hội nghị thành công.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng

 Đề cương báo cáo

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất