Thứ Hai, 28/11/2022
Thông báo số 152 -TB/BDVTW ngày 15/9/2017 của Ban Dân vận Trung ương về việc thi tuyển công chức làm việc tại cơ quan Ban Dân vận Trung ương

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ, Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 về tuyển dụng và nâng ngạch công chức;

- Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng và chỉ tiêu biên chế, Ban Dân vận Trung ương thông báo tổ chức thi tuyển công chức, cụ thể như sau:

 

I- Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển công chức:

 1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 2. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;
 3. Đủ 18 tuổi trở lên;
 4. Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên (trong nước hoặc nước ngoài) các chuyên ngành: xã hội, chính trị học, xây dựng Đảng…
 5. Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết, dịch);
 6. Có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên về lĩnh vực tuyển dụng;
 7. Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc Chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 8. Có đơn dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 9. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

 1. Không cư trú tại Việt Nam;
 2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng.

  II. Số lượng, vị trí tuyển dụng và yêu cầu về trình độ chuyên ngành

  1. Số lượng tuyển: 01
  2. Vị trí tuyển dụng, yêu cầu trình độ chuyên ngành
 • Chuyên viên (công chức loại C) theo dõi, tham  mưu về công tác người Hoa, Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương.
 • -Yêu cầu: Tham mưu, nghiên cứu về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình người Hoa và công tác người Hoa; Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; nghiên cứu, biên dịch các tài liệu về người Hoa.

  III. Môn thi và hình thức thi

  Các thí sinh dự thi tuyển công chức phải thi 04 môn

  1. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài, thời gian 180 phút

   Nội dung: Kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính nhà nước; chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tuyển dụng.

  2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 02 bài thi, thi viết (thời gian 180 phút) và thi trắc nghiệm thực hiện trên giấy viết (thời gian 45 phút).

   Nội dung: Kiến thức về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  3. Môn tin học: Thi trắc nghiệm trên giấy, thời gian 45 phút

   Nội dung: Kiến thức cơ bản về tin học văn phòng trình độ A.

   4. Môn ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 90 phút.

   Nội dung: Tiếng Trung.

   IV. Quy định về Hồ sơ dự tuyển

   1. Hồ sơ dự tuyển

   Người đăng ký dự tuyển phải nộp 02 (hai) bộ hồ sơ dự thi, bao gồm các giấy tờ sau:

   • Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 • Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) khai theo mẫu quy định của Nhà nước có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi người đó đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao giấy khai sinh; bản sao CMND, bản sao hộ khẩu;
 • Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập; khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra;

  Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp học tại Việt Nam hoặc học tại nước ngoài thì cơ sở giáo dục nước ngoài phải được pháp luật Việt Nam công nhận (Cục quản lý chất lượng hoặc Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ giáo dục và Đào tạo).

 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • -Bản sao tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2016 (có ý kiến nhận xét của chi bộ);
 • 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh chân dung  cỡ 4x6 cm trên nền màu trắng trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo.

            Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp của các thông tin đã khai trong hồ sơ, văn bằng, chính chỉ, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân. Nếu phát hiện thông tin khai trong hồ sơ không đúng sự thật, văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay thì người đăng ký dự tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm, bị loại hồ sơ nếu đang xét hồ sơ hoặc chuẩn bị thi tuyển, bị hủy kết quả thi tuyển nếu đã dự thi hoặc bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng nếu đã được tuyển dụng.

            Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2017, vị trí dự tuyển, họ tên và điện thoại liên hệ.

            2. Lệ phí thi tuyển: 400.000đ/thí sinh.

            Trường hợp không đủ điều kiện thi tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Ban Dân vận Trung ương không hoàn trả hồ sơ đăng ký thi tuyển và lệ phí thi tuyển.

            V. Thời gian nhận và địa điểm nhận hồ sơ

 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ 08h ngày 15/9/2017 đến 17h ngày 14/10/2017 (trong giờ hành chính).
 2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 502, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Dân vận Trung ương, 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
 3. Chỉ tiếp nhận hồ sơ đã đủ giấy tờ theo quy định tại Thông báo và người dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ. Không nhận hồ sơ qua người khác và qua đường bưu điện.

VI. Thời gian, địa điểm sơ tuyển và thi tuyển: thông báo trên Website Tạp chí Dân vận và sảnh tầng 1, trụ sở cơ quan Ban Dân vận Trung ương, số 105B Quán Thánh-Ba Đình-Hà Nội.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

Thào Xuân Sùng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất