Thứ Sáu, 7/10/2022
Công văn số 2200-CV/BDVTW ngày 12/11/2018 của Ban Dân vận Trung ương về việc tổng kết công tác dân vận năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019

Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp uỷ tổng kết công tác dân vận năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2018 (có đề cương, phụ lục kèm theo) gửi về Ban Dân vận Trung ương, 105B Quán Thánh, Hà Nội (hoặc qua địa chỉ mạng nội bộ: Phòng Tổng Hợp/BDVTW/DCS/VN@BDVTW@DCS; email phongth04@gmail.com) trước ngày 10/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng thời, căn cứ định hướng công tác dân vận năm 2019 của Ban Dân vận Trung ương, chương trình công tác của cấp ủy và thực tiễn địa phương, đơn vị, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình công tác dân vận năm 2019.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Điểu K’ré

 

Đề cương báo cáo

Biểu mẫu thống kê

 

 

 

 

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất