Thứ Năm, 23/5/2024
Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 06/6/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

 

Xem file tại đây: Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác