Thứ Năm, 23/5/2024
Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

 

Nội dung: Chỉ thị 37-CT/TW

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác