Chủ Nhật, 21/7/2024
Quyết định số 129-QĐ/TW ngày 05/3/2018 của Ban Chấp hành TW về thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
File: Quyết định số 119-QĐ/TW 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất