Thứ Bảy, 20/7/2019
Quy định số 01-QĐi/UBKTTW ngày 03/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra TW về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra TW

 Xem văn bản tại đây

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất