Thứ Tư, 20/11/2019
Quy định số 01-QĐi/UBKTTW ngày 03/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra TW về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra TW

 Xem văn bản tại đây: Quy định số 01-QĐi/UBKTTW

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác