Thứ Sáu, 23/2/2024
Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
Xem file tại đây  Quy định số 04-QĐi/TW

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác