Thứ Sáu, 27/11/2020
Lâm Đồng: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

 Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia Chiến dịch truyền thông tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh tại Đà Lạt
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 5/5 đến 30/6, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (28/8) và lồng ghép với các sự kiện ngày Môi trường thế giới và ngày lễ lớn khác.
 
Tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.
 
Các hoạt động chính bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương; tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của tổ chức chính trị - xã hội, trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến.
 
An Nhiên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất