Thứ Ba, 14/7/2020
Vĩnh Phúc: Giải quyết tốt khiếu nại tố cáo - tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền

 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019

Có được kết quả đó là do thời gian qua các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân và xử lý khiếu nại tố cáo, nhờ đó các vụ việc khiếu kiện kéo dài dần được tháo gỡ. Số lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị giảm, niềm tin của nhân dân đối với chính quyền được tăng cường, củng cố.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 30 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; văn bản số 2974 về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Chí Giang làm tổ trưởng.

Tính từ ngày 1/8/2018 đến ngày 31/7/2019, toàn tỉnh đã triển khai 7 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại 18 đơn vị. Qua thanh tra, đã làm rõ một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

Chế độ trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo tỉnh được thực hiện đúng quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp dân định kỳ vào ngày 10 hằng tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ban Tiếp công dân của tỉnh tiếp dân thường xuyên và phối hợp với các ngành của tỉnh tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định.

Các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp tiếp 4.860 lượt với 5.318 người, trong đó cấp tỉnh tiếp 729 lượt, cấp huyện tiếp 1.798 lượt, cấp xã tiếp 2.333 lượt. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp 6/12 ngày; cấp huyện tiếp 157/216 ngày; cấp xã tiếp 548/6.576 ngày. Lịch tiếp công dân của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, thành phố được công bố, niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân, đăng tải trên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, huyện, thành phố và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy có thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có thông báo kết quả tiếp công dân và giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên có các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và rà soát đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài ở các địa phương. Đồng thời, yêu cầu, đôn đốc thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả các buổi tiếp công dân định kỳ; nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, xác định nguyên nhân từng vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, từ đó có giải pháp phù hợp, khả thi.

“Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân được Ban Tiếp công dân của tỉnh tiếp nhận; chúng tôi được hướng dẫn, giải thích theo quy trình, vụ việc khiếu nại của tôi được trực tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trả lời cụ thể và giao cho các ban, ngành giải quyết, trả lời với nội dung, thời gian rất rõ ràng. Tôi rất tin tưởng vào sự chỉ đạo giải quyết dứt điểm của đồng chí Bí thư”. Bà Nguyễn Thị Minh, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên chia sẻ với phóng viên tại buổi tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan.

Tại buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì tháng 7/2019, ông Nguyễn Văn Vịnh đại diện cho bà con thôn Bàng Mới, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc đến Ban Tiếp công dân tỉnh trực tiếp kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 2 hộ dân lấn chiếm đất của nhà văn hóa thôn - sự việc gây bức xúc cho người dân, được phản ánh nhưng chính quyền xã không xử lý dứt điểm. Sau khi nghe ông Vịnh trình bày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ định Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc và Chánh Thanh tra tỉnh giải đáp vụ việc trước sự chứng kiến của đại diện nhiều sở, ngành. Sau khi nghe kết luận, giao nhiệm vụ và thời gian cụ thể của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì, đại diện thôn Bàng Mới không giấu được sự phấn khởi vì trực tiếp chứng kiến người đứng đầu tỉnh chỉ đạo các cơ quan vào cuộc để giải đáp thắc mắc, khiếu kiện của bà con - vấn đề mà nhiều năm cấp cơ sở không xử lý được.

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển khai lãnh đạo thực hiện Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu không giải quyết tốt các vấn đề lợi ích của người dân gắn với an sinh xã hội, công khai minh bạch về thông tin thì sẽ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, các vấn đề về môi trường, tài nguyên khoáng sản, biển đảo... còn diễn biến phức tạp, không loại trừ các hoạt động lợi dụng để kích động người dân khiếu nại, tố cáo đông người. Vì thế, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh dự báo có thể phát sinh tăng và diễn biến phức tạp, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, vệ sinh môi trường, tập trung ở những địa bàn thu hồi đất của dân để thực hiện các dự án phát triển kinh tế.

Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh các giải pháp, chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo giải quyết đúng pháp luật đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở, phấn đấu xem xét, giải quyết trên 90% đơn thư mới phát sinh; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện và thủ trưởng các cơ quan trực thuộc trên các lĩnh vực được giao nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; thanh tra đột xuất công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm tra việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…/.

Tuyết Vĩnh

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi