Thứ Tư, 8/7/2020
Dân vận chính quyền tạo động lực phát triển ở Tam ĐảoVới phương châm “sát với dân, hướng về cơ sở” và “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân”, các cấp ủy, chính quyền huyện Tam Đảo chú trọng đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

UBND huyện ban hành kế hoạch về việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và hướng dẫn các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”. Tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt công tác dân vận; cụ thể hóa nội dung chủ trương, kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Huyện tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, cung cấp thông tin về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những vấn đề phát sinh trong nhân dân để chỉ đạo kịp thời có hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất các các lĩnh vực, trong đó tập trung vào đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, công khai, minh bạch và đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân.

Các cấp chính quyền trong huyện thực hiện nghiêm theo phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, hiệu quả” lấy ý kiến nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh đó, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấp hành pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng an ninh. Chú trọng chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, những vấn đề nhân dân quan tâm được phổ biến rộng rãi qua các cuộc họp thôn, TDP, hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, các cuộc tiếp xúc cử tri và qua hệ thống đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn.

Mặt khác, tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời cơ bản những nguyện vọng chính đáng về đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đầu năm 2020 đến nay, cơ quan hành chính các cấp trong huyện đã tiếp 113 lượt công dân; tiếp nhận và giải quyết xong 39/73 đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân, trong đó, 34 đơn thư đang được các cơ quan hành chính nhà nước ở huyện xem xét, giải quyết.

Dẫn chúng tôi thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế ở địa phương, Chủ tịch UBND thị trấn Đại Đình Trần Quốc Bình cho biết, thực hiện công tác dân vận chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội, thị trấn vận động người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, khai thác tiềm năng thế mạnh ở địa phương để phát triển thương mại – dịch vụ.

Qua tuyên truyền, vận động, thị trấn Đại Đình tạo sự đồng thuận của người dân. Nhờ đó, việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển KT – XH đều đạt, vượt kế hoạch so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Thực hiện dân vận chính quyền, trên địa bàn huyện Tam Đảo đã có sự chuyển biến tích cực trong phát triển KT – XH, QP – AN ở địa phương ổn định. Một số chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra đều đạt, vượt kế hoạch. Riêng quý I/2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt trên 600 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng nhiệm kỳ. Tốc độ phát triển kinh tế duy trì ổn định. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng được cải thiện.

Các chính sách an sinh xã hội đối với người dân được triển khai kịp thời, đúng, trúng đối tượng. Công tác giảm nghèo, các hoạt động từ thiện, cứu trợ, hỗ trợ xã hội khác được triển khai kịp thời có hiệu quả. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Quan tâm đến công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…

Qua thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp quần chúng nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền huyện Tam Đảo chú trọng đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi