Thứ Sáu, 27/11/2020
Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử

 

Năm 2019, nhờ kết nối, liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, toàn tỉnh đang có 369 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 6 dịch vụ công mức độ 4 của tỉnh kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã đăng tải 1.981 thủ tục hành chính, chủ yếu là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2. Hệ thống một cửa dùng chung của tỉnh đã giải quyết 252.856/314.984 hồ sơ được tiếp nhận, đạt trên 80%. Đến tháng 4/2020, tỷ lệ văn bản điện tử ký số cấp tỉnh đạt trên 95%, cấp huyện đạt trên 75%.

Hiện 100% các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, kết nối Internet cáp quang; gần 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, 95% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và 80% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính. Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đã xây dựng trục đường cáp quang và lắp đặt thiết bị đầu cuối tại 55 cơ quan, đơn vị. Trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, 100% các sở, ngành, huyện, thành phố đã được trang bị các thiết bị tường lửa tối thiểu, cài đặt phần mềm diệt virus cho các máy tính cá nhân. Các sự cố đều được khắc phục, ngăn chặn kịp thời, không có trường hợp sự cố nghiêm trọng nào xảy ra đối với các hệ thống thông tin của tỉnh.

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử năm 2019 tại các sở, ban, ngành, điểm trung bình là 45,212 điểm, tăng 4,556 điểm so với điểm trung bình năm 2018. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông có tổng điểm cao nhất, đạt 92% điểm tối đa.

Sau khi nghe các đại biểu phân tích, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất UBND tỉnh bổ sung thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện việc vận hành, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, số hóa dữ liệu trong xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu và hệ thống thông tin làm nền tảng chính quyền điện tử tỉnh. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh cơ cấu lại nguồn nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông và đội ngũ cán bộ làm công tác công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì làm việc với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, trong tháng 6/2020 đề xuất UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ đến từng hộ dân, tạo điều kiện để người dân hiểu, tiếp cận các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Bích Phương

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất